LỄ PHÁT GIẢI KHUYẾN HỌC CỘNG ĐỒNG LẦN THỨ BA

Falls Church, Virginia (Tin Cá»™ng Đồng).- Vá»›i sá»± tham dá»± của trên má»™t trăm người, bao gồm 21 học sinh, phụ huynh, ban giám khảo cùng các đại diện há»™i Ä‘oàn và cÆ¡ quan truyền thông trong vùng, buổi lá»… phát giải Khuyến Học Cá»™ng Đồng niên học 2010-2011 đã long trọng diá»…n ra vào…