Khóa Tu Chánh Niệm tại Chùa Hoa-Nghiêm

KHÓA TU CHÁNH NIỆM TẠI CHÙA HOA- NGHIÊMrnVỚI TÄ‚NG THÂN BÍCH- NHAM rnrnChùa Hoa Nghiêm trân trọng Thông báo KHÓA TU CHÁNH NIỆM sẽ được tổ chức tại Đạo Tràng Chùa Hoa Nghiêm vào các ngày 31 tháng 3 và 1 tháng 4 năm 2012 (suốt ngày thứ bảy 31/3 và sáng chủ nhật 1/4)…

Đại Hội Duy Tân Khung Trời Kỷ niệm lần thứ 5 (ngày 30, 31 tháng 3, năm 2012)

[link=http://www.trunghocduytan.com/]http://www.trunghocduytan.com/[/link]rnrnDuy Tân rnKhung Trời Ká»· Niệm 2012 rn Xin quý vị tham gia Đại Há»™i Duy Tân Khung Trời Ká»· niệm lần thứ 5 tại Washington DC được tổ chức ngày 30, 31 tháng 3, năm 2012 gồm có Tiền Há»™i Ngá»™ và Đại Há»™i giá 45$ má»™t người. rnrn Để tiện việc cho ban…

Hội Hoa Anh Đà okỷ niệm 100 năm tại Washington, D.C.

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…rnrnHá»™i Hoa Anh Đào 2012 tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn.. rnrnNăm nay Há»™i Hoa Anh Đào ká»· niệm 100 năm, nên sẽ kéo dài 5 tuần từ 20/3 đến 27/4/2012.. rnrnhttp://washington.org/visiting/experience-dc/seasonal-experience/springrnrnChính thức khai mạc: 25/3/2012 rnrnDiá»…n hành Hoa Anh Đào: 14/4/2012 rnrnNăm nay hoa nở sá»›m…

Chương Trình 1043 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Các Anh Chị, rnrnĐây là chÆ°Æ¡ng trình lần thứ 1043 do THVN-HTĐ thá»±c hiện sau phần tin tức và thông báo CĐ là Phân Ưu và Lá»… Cầu An cho LM Gioakim Trần Qúy Thiện tại Giáo Xứ CTTĐVN Arlington VA và sau cùng là buổi ra mắt sách Việt Nam Trong Viá»…n Tượng Dân…

Mời Quý Vị đi xem phim: “21 and a Wakeup”

ThÆ°a Quý Vị, Quý NT và CH….rnrnTôi có nói chuyện vá»›i Ông Bruce Waxman, Vice President, của VVA Chapter 227, rnÔng xác nhận, nếu ghi danh được vá»›i grunt69@gmail.com thì tốt, nếu không được, rnchỉ cần đến cá»­a rạp hát, cho họ biết Qúy Vị là Cá»±u Chiến SÄ© QLVNCH rnsẽ được MIỄN PHÍ, người…

Chương Trình 1042 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Các Anh Chị, rnrnĐây là chÆ°Æ¡ng trình THVN HTĐ CT1042 sau phần tin tức và thông báo về Đại Há»™i Trung Học Duy Tân và Đêm Hòa nhạc Tình Yêu Thiên Chúa của ChÆ°Æ¡ng trình Ánh Sáng Tin Mừng và sau cùng là phóng sá»± đặc biệt về Ngày Gia Đình của Đại Học Maryland…

Thông Cáo: v/v Phiên Họp Các Thương Gia tại Trung Tâm Thương Mại Eden

Ngày 14 tháng 3 năm 2012rnrn rnrnTHÔNG CÁOrnrn rnrnV/v PHIÊN HỌP CÁC THƯƠNG GIArnrnTẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI EDENrnrn rnrnVào lúc 2 giờ chiều thứ ba 13/3/2012, Cá»™ng Đồng đã tổ chức má»™t phiên họp đặc biệt tại nhà hàng Tây Đô giữa má»™t số thÆ°Æ¡ng gia thuá»™c trung Tâm ThÆ°Æ¡ng Mại Eden cùng đại…