Hình Ảnh & Video Clip: Diễn Hành Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day Parade)

Updated: 06/01/12rnrnMessage from BuuKhanh Tran:rnrnKinh gui LHCCSVNCH , cac CH. va cac Ban, mot so hinh anh de bo tuc them vao Album MEMORIUM DAY-2012rnIf you are having problems viewing this email, copy and paste the following into your browser:rnhttps://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=100612728026205977492&target=ALBUM&id=5748896852675465377&authkey=Gv1sRgCL7jlND__Y-mDg&feat=emailrnrn rnrn rnrn[link=https://picasaweb.google.com/100612728026205977492/MEMORIALDAY?feat=email]https://picasaweb.google.com/100612728026205977492/MEMORIALDAY?feat=email[/link]rnrnXin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…rnrnDiá»…n hành ngày Chiến SÄ© Trận…

Cáo Phó và Phân Ưu: Bà Anna Trần Thị Mua

CÁO PHÓrn rn Gia đình chúng tôi vô cùng Ä‘au buồn báo tin cùng toàn thể thân bằng quyến thuá»™crnvà bạn hữu xa gần: Mẹ, bà Ná»™i, bà Ngoại, bà Cố của chúng tôi làrn rnBà Anna Trần Thị Muarn(tức bà quả phụ Nguyá»…n Văn Sinh)rn rnĐã về an nghỉ trong nhà Chúa lúc 12:05…

Chương Trình 1051 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Các Anh Chị,rnrnĐây là chÆ°Æ¡ng trình THVN-HTĐ CT1051 ngoài phần tin tức và thông báo là phóng sá»± Lá»… bế giảng lá»›p Việt Ngữ của Giáo Xứ CTTĐ VN tại Arlington VA và Phóng sá»± lá»… đặt vòng hoa của Há»™i Nhiếp Ảnh vùng HTĐ tại bức tường đá Ä‘en (VN Veterans Memorial) nhân ngày…

Hình Ảnh Lễ đặt vòng hoa trước Bức Tường Đá Đen của Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam Vùng HTĐ

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….rnrnNhững tài liệu, hình ảnh và âm nhạc, rntưởng nhá»› và vinh danh Chiến SÄ© Quân Lá»±c Hoa Kỳ, rnnhân ngày Chiến SÄ© Trận Vong……rnrnTrong ngậm ngùi cÅ©ng không quên tưởng nhá»›, và tri ân rnChiến SÄ© Quân Lá»±c Việt Nam Cá»™ng Hòa đã vị quốc vong…

Xin mời Quý Vị tham dự Lễ dâng vòng hoa tại BứcTường Đá Đen vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ Bảy 26 tháng 5, 2012

ThÆ°a Quý Vị, Quý NT và CH…rnrnNăm nay sẽ là năm thứ 3 Há»™i Nhiếp Ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, và thân hữu sẽ dâng vòng hoa, để tưởng nhá»› tá»›i các chiến sÄ© Quân Lá»±c Hoa Kỳ đã hy sinh tại chiến trường Việt Nam, trong dịp Lá»… Chiến SÄ© Trận Vong…

Hình Ảnh Tang Lá»… của Tiến SÄ© /Thượng Nghị SÄ© Lê Tấn Bá»­u…

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….rnrnHình ảnh Tang Lá»… của Tiến SÄ© /Thượng Nghị SÄ© Lê Tấn Bá»­u, rnđược cá»­ hành hôm nay, thứ Bảy, 19 tháng 5, 2012,rntại thành pố Falls Church, Virginia…rnrn157 hình do Ông Nguyá»…n Văn Đặng cung cấp.rnrnXin mời Qúy Vị theo dỏi…rnrnXin click vào view album ở…

Hình Ảnh & Video Clip Buổi Ra Mắt Sách : Giới Thiệu Nhà Văn Uyên Thao và Nhà Văn Thụy Khuê

Updated 05/23/12 @ 5:26 PMrnrnVideo Clips are courtesy from Vietnamese Public Television by Bui Duong Liem and Be Bayrnrn______________________________________________________________________________________________________________rnBuổi sinh hoạt văn học giá»›i thiệu Tủ sách Tiếng Quê HÆ°Æ¡ng và tác phẩm Nhân Văn Giai Phẩm của Thụy Khuê, do Câu Lạc Bá»™ Văn Học Nghệ Thuật vùng HTĐ – Nhà Việt Nam tổ…

Hình Ảnh & Video Clip: Hoàng Duy Linh Sẽ Là 1 Trong 7 Người Đại Điện Đảng Dân Chủ trong Địa Hạt/Khu Vực 11 Đi DNC

rnrn rnThe Virginia 11th Congressional District Democratic Committee convenned May 19, 2012 to elect rnseven national delegates and one alternate and the Presidential Elector for the re-election of President Barack Obama.rnState-wide tickets include former Governor Tim Kaine for U.S. Senate, 2-term incumbent Rep. Gerry Connolly ( 11th district ), Rep. Jim Moran ( 8th district…

Chương Trình 1050 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Các Anh Chị,rnrnĐây là chÆ°Æ¡ng trình lần thứ 1050 của Truyền Hình Việt Nam vùng HTĐ cung cấp hàng tuần những tin tức đáng chú ý trong tuần qua, ngoài phần tin tức cà thông báo cá»™ng đồng là phần sinh hoạt công đồng trong tuần qua và sau đây là phóng sá»± Ká»· Niệm…