Chương Trình 1060 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Các anh chị,rnrnSau đây là chÆ°Æ¡ng trình lần thứ 1060 do THVN HTĐ thá»±c hiện, nhÆ° thường lệ sau phần tin tức thế giá»›i & Hoa kỳ và Việt Nam là phần phóng vần đặc biệt LHCCSVNCH và sinh hoạt của cán bá»™ Xây Dá»±ng Nông Thôn.rn rnrn rn1. Tin tức : [link=http://youtu.be/OC_Np6Q1XGg]http://youtu.be/OC_Np6Q1XGg[/link]rn rnrn rn2….

Bầu Cử Hội Đồng Đại Diện (HĐĐD) Cộng Đồng Việt Nam Washington, D.C., Maryland và Virginia

THÔNG CÁOrnrnĐể chuẩn bị cho ngày bầu cá»­ Há»™i Đồng Đại Diện (HĐĐD) thuá»™c Cá»™ng Đồng Việt Nam Washington, D.C., Maryland và Virginia nhiệm kỳ 2012-2014, Ủy Ban Bầu Cá»­ (UBBC) trân trọng công bố Thể Lệ Ứng Cá»­, Bầu Cá»­ Thành Viên Cá Nhân HĐĐD nhiệm kỳ 2012-2014.rnrn1/ Cá»­ Tri : Cá»­ Tri là…

Buổi Ra Mắt Trường Thi Hoạn Nạn Ca, Gồm 6364 Câu Thơ Lục Bát

Xin kính, thân mời Qúy Vị, Quý Niên trưởng và Chiến hữu…rnrnDành ít thì giờ quý báu tham dá»± :rnrnBuổi Ra Mắt Trường Thi Hoạn Nạn Ca, gồm 6364 câu thÆ¡ lục bátrnrncủa: Giáo SÆ° Phạm Quang Ninh, đến từ San Jose. California…rnrnTập thÆ¡ sẽ được kính biếu đến Qúy Vị…rnrnSá»± hiện diện của Quý…

Hình Ảnh Lễ Truy Điệu Truyền Thống của Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam và Chương trình Ca Nhạc Đấu Tranh do Phong Trào Hưng Ca Việt Nam

rnrn rn rn rnrn rnrn rnrn rn rnrn rn rnrn rn rnrn rn rnrn rn rnrn rn rnrn rn rnrn rn rnrn rn rnrn rn rnrn rnrn150 hình: Lá»… Truy Điệu Truyền Thống của Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, nhân Đại há»™i Võ Bị 18, tổ chức tại Fairfax, Virginia, ngày 6 tháng…

Chương Trình 1059 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Các Anh ChịrnrnĐây là chÆ°Æ¡ng trình lần thứ 1059 do THVN-HTĐ thá»±c hiện ngoài phần tin tức là phóng sá»± buổi dạ tiệc và dạ vÅ© của Tổng Há»™i Cá»±u Sinh Viên SÄ© Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam tổ chức tại Hilton Hotel Mark Center Alexandria Virginia ngày 8/7/2012.rn rnrn rn1: Tin…