TƯỜNG TRÌNH THÁNH LỄ NHẬM CHỨC CHÍNH XỨ GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN (NÄ‚M B) NGÀY 30 THÁNG 9 NÄ‚M 2012rnrnArlington, VA, ngày 23.9.2012, Chúa Nhật lúc 12 giờ rntrÆ°a Giáo Xứ Các Thánh Tá»­ Đạo Việt Nam đã long trọng rncá»­ hành Thánh Lá»… và nghi thức nhậm chức của cha tân rnchính xứ Phêrô Hoàng Văn Thiên, OP. Nghi thức được…

Hình Ảnh Buổi Ra Mắt Sách "Nhìn Lại Sử Việt 3"

20 hình phần1: Buổi Ra Mắt Sách tại Falls Church, VA: “Nhìn Lại Sá»­ Việt 3” của GS Lê Mạnh Hùng đến từ Luân Đôn…Hình ảnh do Ông Nguyá»…n Văn Đặng thá»±c hiện…rn rnrn rn[link=https://plus.google.com/photos/116760988778272852998/albums/5791911642827197025?gpinv=AMIXal8nKF1h7i5EogBOoKoumwjLwufuMvZQoIR5iu_YsN6_QmDPX5uCk8a__8G5H4RuL2MXF-Y1ZDpLtcqio3t0YZxjgkHJ2QrMVVxR5hfyF0ZZOsYQ4lk]https://plus.google.com/photos/116760988778272852998/albums/5791911642827197025?gpinv=AMIXal8nKF1h7i5EogBOoKoumwjLwufuMvZQoIR5iu_YsN6_QmDPX5uCk8a__8G5H4RuL2MXF-Y1ZDpLtcqio3t0YZxjgkHJ2QrMVVxR5hfyF0ZZOsYQ4lk[/link]rn rn66 hình phần 2: Buổi Ra Mắt Sách tại Falls Church, VA: “Nhìn Lại Sá»­ Việt 3” của GS Lê…

Hình Ảnh Dạ tiệc Nghị Hội Người Việt Toàn Quốc Hoa Kỳ Lần Thứ 27

rnrn rn130rnhình: Dạ tiệc Nghị Há»™i Người Việt Toàn Quốc Hoa Kỳ Lần Thứ 27, tại FallsrnChurch, VA, ngày 21-9-2012…Hình ảnh do Ông Nguyá»…n Văn Đặng thá»±c hiện……rnrn[link=https://plus.google.com/photos/116760988778272852998/albums/5790842216133659921?gpinv=AMIXal9x20lhT_WsWC-MImiTokWa1I7Jn9BL1HJ55OvDglGgZxkXkempI7f1Q51sbJXNlOn2BB61KMqyXRqeedRe2PQlYOOVcdPgKKx9L-Ay625NMpbnLZ0]https://plus.google.com/photos/116760988778272852998/albums/5790842216133659921?gpinv=AMIXal9x20lhT_WsWC-MImiTokWa1I7Jn9BL1HJ55OvDglGgZxkXkempI7f1Q51sbJXNlOn2BB61KMqyXRqeedRe2PQlYOOVcdPgKKx9L-Ay625NMpbnLZ0[/link]

Chương Trình 1068 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Các Anh Chị,rnrnĐây là chÆ°Æ¡ng trinh lần thứ 1068 của THVN HTĐ nhÆ° thường lệ sau phần tin tức là phóng sá»± cá»™ng đồng tuần này là buổi Dạ tiệc và Văn nghệ vá»›i sá»± phối hợp của CĐVN HTD MD và VA đứng ra tổ chức ở nhà hàng Thần Tài FallsChurch Virginia để…

Nghị Há»™i Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ: Đại Há»™i Lần Thứ 27 – 21-23/9/2012

ThÆ°a Quý Vị, Quý NT và CH….rnrnTừ ngày 21 đến 23 tháng 9, năm 2012, tại khuôn viên Arlington,rncủa Viện Đại học George Mason, Arlington, Virginia,rntổ chức Nghị Há»™i Tòan Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ sẽ họp Đại Há»™i Lần Thứ 27.rnrnChúng tôi xin chuyển đến Quý Vị, ThÆ° Mời, Thiệp Mời, ChÆ°Æ¡ng trình…..rnrnVà…