Hình Ảnh Chợ Tết 2013 Trong Quận Montgomery

rnrn rnMontgomery County Executive Isiah Leggett takes picture with winners of Traditional Ao Dai Pageant at 2013 Tet Festival in Montgomery County (01/27/13)rn rnrn rnrnContestants of Traditional Ao Dai Pageantrnrnrn rnrn rnrnWinners of Beautiful Childrent Contestrnrn rnrn rnTraditional Ancestor Ceremonyrn rnrn rnNational Anthems by scouts from Lien Doan Potomacrn rnrn rnrnKet Doan Bandrn rnrn rnD.J….

Chương Trình 1086 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Các Anh Chị,rnrnĐây là chÆ°Æ¡ng trình thứ 1086 do THVN-HTĐ thá»±c hiện sau phần Tin Tức là phóng sá»± Tiệc Tân Niên và cÅ©ng là lá»… ká»· niệm 20 năm thành lập há»™i tại nhà hàng Harvest Moon FallsChurch Virginia.rn rnrn rn1. Tin Tức 1 : [link=http://youtu.be/Ad4sMVWp6kU]http://youtu.be/Ad4sMVWp6kU[/link]rn rnrn rn2. Tin Tức 2 : [link=http://youtu.be/3efKkhJYKFE]http://youtu.be/3efKkhJYKFE[/link]rn rnrn…

Chương Trình 1085 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Các Anh Chị,rnrnĐây là chÆ°Æ¡ng trình lần thứ 1085 nhÆ° thường lệ sau phần tin tức thống báo cá»™ng đồng về chợ Tết Quý Tỵ 2013 trong vùng Hoa Thịnh Đốn vào những tuần lá»… sắp tá»›i là phần phóng sá»± về lá»… ká»· niệm 10 năm thành lập Đoàn Cải LÆ°Æ¡ng HÆ°Æ¡ng Miền Nam…