Chương Trình 1090 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Các Anh Chị,rn rnSau đây là chương trình lần thứ 1090 sau phần tin tức và thông báo làrnphần phóng sự của Chợ Tết xuân qúy tỵ 2013 do Nhà Việt Nam tổ chức tạirnNOVA, Annandale, Virginia.rn rnrn rn1. Tin Tức : [link=http://youtu.be/KbHxC15FbkM]http://youtu.be/KbHxC15FbkM[/link]rn rnrn rn2. Phóng Sự : http://youtu.be/7bDmiHGpZxgrn rn rnPhúc THVN-HTĐ

Hình Ảnh & Video Clips Hội Tết Quý Tỵ Hướng Đạo Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn

Updated Friday 02/22/12 @ 12:14 PM ESTrnrnCourtesy of SBTN-DCrn rnrn rnCác Liên Đoàn HÆ°á»›ng Đạo Việt Nam: Chào Cờ Đầu Năm Xuân Quý Tỵ 2013 rn rnhttp://youtu.be/aZPbFy6ylvsrn rn=================================================rn rnrn rnLiên Đoàn TrÆ°ng VÆ°Æ¡ng – Tết Sắp Đến Rồirn rnhttp://youtu.be/eagyUV3ca_Qrn rn rnrn rnLiên Đoản Hồng Bàng – Ly Rượu Mừng (02/16/13)rn rnhttp://youtu.be/_kOtXNV_BIwrn rn rnrn rnSkit "Đón…

Chương Trình 1089 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Các Anh Chị,rn rnĐây là chÆ°Æ¡ng trình lần thứ 1089 do THVN-HTD thá»±c hiện ngoài phần tin tức và thông báo CĐ, Petrus Ký là phóng sá»± Chợ Tết Công Đồng tại Jeb Stuart HS FallsChurch Virginia và Lá»… Chào Cờ đầu năm tại khu thÆ°Æ¡ng mại EDEN..rn rnrn rn1. Tin Tức : [link=http://youtu.be/eEoKlIe_XQw]http://youtu.be/eEoKlIe_XQw[/link]rn rnrn…

Các Lời Chúc Tết Đầu Năm 2013 Trong Ngày Tết Nguyên Đán

rnrn rn rnrn rnÔng Nguyá»…n Mậu Trinh Đồng Chủ Tịch Cá»™ng Đồng vùng Hoa Thịnh Đốn chúc tết. Greeting 2013 New Year from Co-President of Washington D.C. Metropolitan (02/10/13)rn rnhttp://youtu.be/wzxomofA3vErn rn rnrn rn rnrn rnHòa Thượng Thích Tâm Thọ Chúc Tết Năm 2013 tại Eden Center (02/10/13)rn rnDDmBgYa3jpwrn rn rnrn rn rnrn rnLinh Mục Hoàng…