Hình Ảnh, Video Clips & Bài Viết Kỷ niệm 35 Năm Thành Lập Hội Thân Hữu Cảnh Sát Quốc Gia Hoa Thịnh Đốn

Updated April 7, 2013 @ 9:17 AM ESTrnrn rnrn rn2. Phóng Sá»± : [link=http://youtu.be/3_Kbn2CTFVo]http://youtu.be/3_Kbn2CTFVo[/link]rnrnCourtesy of Vietnamese Public TVrn=============================rnUpdated April 3, 2013 @ 11:31 AM ESTrnrnHoa Thịnh Đốn: Tiệc Xuân Và Ká»· niệm 35 Năm Thành Lập Há»™i Thân Hữu Cá»±u Cảnh Sát QG/VNCH/HTD & Phụ Cậnrn rn[link=http://vietbao.com/D_1-2_2-74_4-206311_5-15_6-1_17-22405_14-2_15-2/]http://vietbao.com/D_1-2_2-74_4-206311_5-15_6-1_17-22405_14-2_15-2/[/link]rn rnrn================================rnCourtesy of Phuc Nguyen – Vietnamese Public TVrn…

Hình Ảnh, Video Clip & Bài Viết Buổi Tiệc Họp Mặt của Hội Biệt Động Quân

Updated April 3, 2013 @ 10:25 PM ESTrnrn rnrn rnBiệt Động Quân Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận: Dạ Tiệc Gây Quỹ – Falls Church, VA rnrn rn[link=http://youtu.be/t24SbCiDrGU]http://youtu.be/t24SbCiDrGU[/link]rn rnCourtesy of SBTN-DCrn============================rnUpdated Sunday 03/31/13 @ 2:51 PM ESTrn rnrn rnPhần phóng sá»± buổi họp mặt của Há»™i Biệt Động Quân vùng Hoa Thịnh Đốn được tổ…

Bài Viết Triễn Lãm Tranh và Chương Trình Thơ Nhạc Du Tử Lê

Theo nguồn tin trên các trang mạngrnrnDu Tử Lê Triển Lãm Tranh Ở Lễ Kỷ Niệm 2 Năm Đài NVRrnhttp://vietbao.com/D_1-2_2-282_4-204910/rnTác giả : Nguyễn Bình HòarnrnWashington DC: triển lãm tranh Du Tử Lê ở Eden Center rn rnhttp://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=163064&zoneid=407#.UVX5R6tASXM rn

Hình Ảnh buổi giới thiệu Tuyển Tập Trần Phong Vũ – Các bài viết & video clip

Theo nguồn tin của Nhà Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốnrnrn rnrn rnrn[link=http://vnlac.org/wp-content/uploads/2013/03/IMG_0135.jpg]http://vnlac.org/wp-content/uploads/2013/03/IMG_0135.jpg[/link]rnrnCourtesy of Cong NguyenrnrnBài phát biểu của ông Lê Thiệprn[link=http://vnlac.org/wp-content/uploads/2013/03/Le-Thiep.doc]http://vnlac.org/wp-content/uploads/2013/03/Le-Thiep.doc[/link]rnrnBài của bà Võ Thi Hảorn[link=http://vnlac.org/wp-content/uploads/2013/03/Vo-Thi-Hao.doc]http://vnlac.org/wp-content/uploads/2013/03/Vo-Thi-Hao.doc[/link]rnrnBài của ông Nguyá»…n Đắc Kiênrn[link=http://vnlac.org/wp-content/uploads/2013/03/Nguyen-Dac-Kien.doc]http://vnlac.org/wp-content/uploads/2013/03/Nguyen-Dac-Kien.doc[/link]rnrnTrịnh Bình An_Về buổi ra mắt sách Trần Phong VÅ© tại Virginiarn[link=http://vnlac.org/wp-content/uploads/2013/03/TBA_V%E1%BB%81-bu%E1%BB%95i-ra-m%E1%BA%AFt-s%C3%A1ch-Tr%E1%BA%A7n-Phong-V%C5%A9-t%E1%BA%A1i-Virginia.doc]http://vnlac.org/wp-content/uploads/2013/03/TBA_V%E1%BB%81-bu%E1%BB%95i-ra-m%E1%BA%AFt-s%C3%A1ch-Tr%E1%BA%A7n-Phong-V%C5%A9-t%E1%BA%A1i-Virginia.doc[/link]rnrn rnrn rnPhỏng Vấn Tìm Hiểu Tác Giả Tuyển Tập Trần Phong VÅ©…

Chương Trình 1093 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Các Anh Chị,rn rnĐây là chÆ°Æ¡ng lần thứ 1093 của THVN-HTĐ thá»±c hiện cÅ©ng nhÆ° thường lệ sau phần Tin Tức và Thông báo Cá»™ng Đồng là phần phóng sá»± Ngày Lể Tưởng Niệm Nhi Vị TrÆ°ng Nữ VÆ°Æ¡ng do Há»™i Người Việt Cao Niên HTĐ đứng ra tổ chức tại Holmes Middle School Alexandria…

CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH

Theo nguồn tin Giáo Xứ Mẹ Việt NamrnrnThứ Hai 25/3:rn7:00 pm – Thánh Lá»… Làm Phép Các Dầu Thánh tại Nhà Thờ Chính Tòa thánh Matthew, D.C.rnrnThứ Năm 28/3:rnrn7:00 pm – Thánh Lá»… Chúa Giêsu Lập Phép Thánh Thể.rnThứ Sáu 29/3:rnrn3:00 pm – Đi Đàng Thánh Giá.rn7:00 pm – Thánh Lá»… Tưởng Niệm Cuá»™c ThÆ°Æ¡ng…

Hình Ảnh, Video Clip & Bài Viết Kỷ Niệm 2 Năm Đài Phát Thanh Nationwide Việt Radio

Updated Tuesday, March 28 @ 8:45 AM ESTrnrnYou are invited to view Nhat Hung's photo album: LỄ KỶ NIỆM HAI NÄ‚M ĐÀI PHÁT THANH NATIONWIDE VIỆT RADIOrn rnLỄ KỶ NIỆM HAI NÄ‚M ĐÀI PHÁT THANH NATIONWIDE VIỆT RADIOrnMar 23, 2013rnby Nhat HungrnView AlbumrnPlay slideshowrnrnMessage from Nhat Hung:rnrnLỄ KỈ NIỆM HAI NÄ‚M THÀNH LẬP ĐÀI PHÁT…

Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH VÀ ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2013

Giáo xứ Các Thánh Tá»­ Đạo Việt NamrnrnCHƯƠNG TRÃŒNH TUẦN THÁNH VÀ ĐẠI LỄ MỪNG rnCHÚA PHỤC SINH / 2013: rnrnChúa Nhật Lá»… Lá (24/3/2013)rnrnNghi thức làm phép lá và rÆ°á»›c lá bắt đầu từ công trường Ðức Mẹ rnLa Vang: TrÆ°á»›c lá»… thay Chúa nhật, 6 giờ chiều thứ bảy, 23.3. rnNghi thức làm…