Chương Trình 1098 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Các Anh Chị,rnrnĐây là chÆ°Æ¡ng trình lần thứ 1098 do THVN-HTĐ thá»±c hiện hàng tuần. NhÆ° thường lệ là sau phần tin tức, thông báo Cá»™ng Đồng là phần phóng sá»± Đêm Tiền Phi của Há»™i Ái Hữu Không Quân Miền Đông Bắc Hoa Kỳ đã được tổ chức tại Nhà Hàng Harvest Moon FallsChurch…

Hình Ảnh & Video Clip Biểu Tình Trước Toà Đại Sứ Cộng Sản Việt Nam

Updated: Wednesday, May 1, 2013 @ 8:05 AM ESTrnrnYou are invited to view Nhat Hung's photo album: LỄ TRUY ĐIỆU ANH HÙNG TỬ SĨ VN CỘNG HÃ’A VỊ QUỐC VONG THÂN (30/04/2013)rn rnLỄ TRUY ĐIỆU ANH HÙNG TỬ SĨ VN CỘNG HÃ’A VỊ QUỐC VONG THÂN (30/04/2013)rnApr 27, 2013rnby Nhat HungrnView AlbumrnPlay slideshowrnMessage from Nhat…

Hình Ảnh, Video Clips & Bài Viết Lễ Truy Điệu Tưởng Niệm Quân Dân Miền Nam Việt Nam Tử Vong Chương trình Văn Nghệ Đấu Tranh

Updated: Wednesday, May 1, 2013 @ 8:05 AM ESTrnrnYou are invited to view Nhat Hung's photo album: LỄ TRUY ĐIỆU ANH HÙNG TỬ SĨ VN CỘNG HÃ’A VỊ QUỐC VONG THÂN (30/04/2013)rn rnLỄ TRUY ĐIỆU ANH HÙNG TỬ SĨ VN CỘNG HÃ’A VỊ QUỐC VONG THÂN (30/04/2013)rnApr 27, 2013rnby Nhat Hungrn rnrn rnView Albumrn rnhttps://plus.google.com/photos/107083453647862057018/albums/5872824428020728625?banner=pwarn…

Hình Ảnh & Bài Viết MỘT THOÁNG QUÊ HƯƠNG IV

Updated: Friday 04/26/13 @ 5:30 AM ESTrnrnMá»™t Thoáng Quê HÆ°Æ¡ng IVrn[link=http://vietbao.com/D_1-2_2-74_4-207325_5-15_6-1_17-22506_14-2_15-2/l]http://vietbao.com/D_1-2_2-74_4-207325_5-15_6-1_17-22506_14-2_15-2/[/link]rnrn========================================rn rnrn rnYou are invited to view Nhat Hung's photo album: CT Văn Nghệ "MỘT THOÁNG QUÊ HƯƠNG"rn rnrn rnCT Văn Nghệ "MỘT THOÁNG QUÊ HƯƠNG"rnApr 21, 2013rnby Nhat Hungrn rnrn rnView Albumrn[link=https://plus.google.com/photos/107083453647862057018/albums/5869849207172380145?banner=pwa]https://plus.google.com/photos/107083453647862057018/albums/5869849207172380145?banner=pwa[/link]rnPlay slideshowrn rn rnMessage from Nhat Hung:rnMỘT VÀI HÃŒNH ẢNH ĐÊM VÄ‚N NGHỆ…

Lễ Tưởng Niệm ngày Quốc Hận 30 tháng 4

Trân trọng kính mờirnrnQuý Đồng HÆ°Æ¡ngrn rnđến tham dá»±rn rnrnLá»… Tưởng Niệm ngày Quốc Hận 30 tháng 4rn rnsẽ được tổ chức vào thứ Bẩy, ngày 27 và Chúa Nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2013 tại Kỳ đài Trung tâm ThÆ°Æ¡ng mãi Eden, rnrn- Để tưởng niệm ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày…

Chương Trình 1097 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Các Anh Chị,rnrnĐây là chÆ°Æ¡ng trình lần thứ 1097 trÆ°á»›c tiên là phần tin tức và thông báo CĐ sau là phóng sá»± của buổi Há»™i Ngá»™ Quân Nhu 2013 do Há»™i Ái Hữu Quân Nhu Quân Lá»±c Việt Nam Cá»™ng Hòa đã được tổ chức tại Hoa Thịnh Đốn vào ngày 6/4/2013 tại nhà…

Ủy Ban Ngoại Giao của Hạ Viện Liên Bang Hoa Kỳ Họp Với Quý Vị Lãnh Đạo Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn tại Hoa Kỳ.

Thông BáornrnThÆ°a Qúy Vị, Quý NT và CH…..rnrnVào ngày 4 tháng 6, 2013, tại Quốc Há»™i Hoa Kỳ, Ủy Ban Ngoại Giao của Hạ Viện Liên Bang Hoa Kỳ sẽ chủ tọa má»™t cuá»™c họp vá»›i quý vị lãnh đạo Cá»™ng Đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn tại Hoa Kỳ.rnrnrnrnChúng tôi xin chuyển email…