Hình Ảnh & Bài Viết Dạ Tiệc Dạ Vũ Kỷ Niệm Sinh Nhật Hai Mươi Năm Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam Vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn

Updated: Wednesday, July 7, 2013 @ 2:10 AM ESTrnrnHá»™i Nhiếp Ảnh VN/HTĐ Ká»· Niệm 20 Năm Thành Lậprnrn rn[link=http://vietbao.com/D_1-2_2-74_4-210450_5-15_6-1_17-22822_14-2_15-2/]http://vietbao.com/D_1-2_2-74_4-210450_5-15_6-1_17-22822_14-2_15-2/[/link]rn rnTác giả : Tuyết Mairnrn=============================================================================================rnUpdated: Wednesday, July 3, 2013 @ 2:20 PM ESTrnrnHá»™i Nhiếp Ảnh Việt Nam (VNPS) Ká»· Niệm 20 Năm Thành Lậprn rn[link=http://vietbao.com/D_1-2_2-74_4-210363_5-15_6-1_17-22804_14-2_15-2/]http://vietbao.com/D_1-2_2-74_4-210363_5-15_6-1_17-22804_14-2_15-2/[/link]rn rnTác giả : Phạm Xuân Tháirnrn=============================================================================================rn rnrn rnYou are invited to…

Hình Ảnh Chương Trình Nhà Việt Nam Giúp Những Bữa Ăn Cho Những Người Vô Gia Cư

Courtesy of Phuc Thanh TranrnrnFor more information please visit the link below.rnrnhttp://vnlac.org/?page_id=2699rnrnFeed The Homeless ProgramrnrnChÆ°Æ¡ng Trình giúp những bữa ăn cho những người vô gia cÆ° do Nhà Việt Nam tổ chức má»—i tháng tại Bailey’s Crossroads Community Center mong được sá»± giúp đỡ của quý vị về nhân lá»±c cÅ©ng nhÆ° thá»±c phẩm và…

Chương Trình 1105 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Các, Anh ChịrnrnĐây là chÆ°Æ¡ng trình lần thứ 1105 do THVN-HTĐ thá»±c hiện sau phần tin tức và thông báo là phóng sá»± Lá»… Phật Đản 2557 do Nhóm Phật Tá»­ Hoa Thịnh Đốn Maryland và Virginia đảm trách vào ngày 8/6/2013 lúc 11:30 sáng tại Jewish Community Center Fairfax Virginia :rn rnrn rn1. Tin…

Hình Ảnh, Bài Viết & Video Clip Ngày Diễn Hành Văn Hoá Quốc Tế lần thứ 28 năm 2013

Updated: Sunday, June 23 @ 11:35 AM ESTrn rnrn rn[link=https://plus.google.com/photos/116760988778272852998/albums/5892513030871827697l]https://plus.google.com/photos/116760988778272852998/albums/5892513030871827697[/link]rnCourtesy of Mr. Dang Nguyenrn=============================rnUpdated: Sunday, June 23 @ 10:45 AM ESTrnrnXin chuyển đến Qúy Vị, Qúy NT và CH…rnrnNhững hình ảnh đầu tiên của cuá»™c Diá»…n hành Văn Hóa Quốc Tế lần thứ 28 tại New York , hôm nay Thứ Bảy, 22 tháng 6,…

Hình Ảnh & Video Clips Trại Hè Hướng Đạo Lửa Việt

Updated: Tuesday, June 25, 2013 @ 9:17 AM ESTrn rnrn rnTrại Lá»­a Việt 7Crn rn[link=http://youtu.be/3xuzhvHygYE8]http://youtu.be/3xuzhvHygYE[/link]rn rnCourtesy of Van Dau – SBTN-DCrn=================================rnUpdated: Tuesday, June 25, 2013 @ 9:02 AM ESTrn rnhttp://youtu.be/YSp-FhapGmIrn rnVietnamese Scout Liên Đoàn Patrol Yell (06/22/13)rn rnhttp://youtu.be/YSp-FhapGmIrn rn rnhttp://youtu.be/dVzDhxB95Y4rn rnLua Viet Camp Gate 2013 (06/22/13)rn rnhttp://youtu.be/dVzDhxB95Y4rn rn rnhttp://youtu.be/AZH_OvVrT7Urn rnColor Guard advances at Lua Viet…

Hình Ảnh & Bài Viết Đại Hội của Liên Hội Sinh Viên Mauvsa 2013

Updated: Sunday, June 23 @ 11:15 AM ESTrn rnrn rn[link=https://plus.google.com/photos/116760988778272852998/albums/5890991267603727617]https://plus.google.com/photos/116760988778272852998/albums/5890991267603727617[/link]rnCourtesy of Mr. Dang Nguyenrn=============================rnrn[link=http://vietbao.com/D_1-2_2-74_4-209778_5-15_6-1_17-22747]http://vietbao.com/D_1-2_2-74_4-209778_5-15_6-1_17-22747[/link]

VYEA Lớp Hè Tiếng Việt 2013 khai giảng ngày 24/6/2013

rnrn rnLá»›p Hè Tiếng Việt 2013 do Há»™i Giáo Dục Trẻ Em Việt Nam vùng Washington DC tổ chức khai giảng ngày 24/6/2013.rnCó 6 cấp lá»›p tiếng Việt cho trẻ em trong Ä‘á»™ tuổi 6 – 18, và lá»›p học má»—i tối thứ Hai, thứ TÆ° và thứ Năm, từ 7:30 đến 9:30 trong 6…