Chương Trình 1117 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Các Anh Chị,rnrnĐây là chương trình lần thứ 1117 sau phần tin tức và thông cáo CĐ là phóng sự Tết Trung Thu tại Thomas Jefferson Arlington Virginia ngày 15/9/2013 lúc 12:00 Trưa tới 4 giờ chiều.rn rnrn rn1: Tin Tức : [link=http://youtu.be/Mld1KJO9x3c]http://youtu.be/Mld1KJO9x3c[/link]rn rnrn rn2: Phóng Sự : [link=http://youtu.be/NHfewLH5j70]http://youtu.be/NHfewLH5j70[/link]rnrnrnPhúc THVN-HTĐ

Làng Việt Nam tại Hội Chợ Asian Festival 2013

ThÆ°a Qúy Vị, Quý NT và CH…rnrnHá»™i chợ Asian Festival lần thứ 10, tổ chức tại khu vá»±c trường Ä‘ua ngá»±a Rosecroft Race Way, Fort Washington, Maryland, đã được khai mạc sáng hôm nay Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013, và sẽ kéo dài đến hết ngày mai Chủ Nhật 29 tháng 9, 2013…rnrnChiều hôm…

Mẹ Là Vũ Trụ Bao La

[link=https://plus.google.com/photos/116760988778272852998/albums/5923674110172878401]https://plus.google.com/photos/116760988778272852998/albums/5923674110172878401[/link]rn rnrn rnCourtesy of Mr. Dang Nguyen

Buổi Thuyết Trình Về Vietnamese-American Youth in Fairfax County Của Sinh Viên Nguyễn Thụy Vy.

ThÆ°a Quý Vị, Quý NT và CH,rnrnBuổi thuyết trình về Vietnamese-American Youth in Fairfax County (Second Generation Vietnamese-Ameriacn: A Comparative Perspective), vá»›i công trình qua quyển sách của Cô Nguyá»…n Thụy Vy, sinh viên năm thứ hai Luật tại Washington College of Law in Washington, đã được tổ chức vào ngày 21 tháng 9, 2013…

Đêm Hội Ngộ Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…rnrnPhóng sá»± bằng hình (159 hình),rn[link=https://plus.google.com/116760988778272852998/posts/RdEuRgqmYMv?gpinv=AMIXal_sjfaZZ4aF-XOzwXgxDDVvZyhsFPD2z_nRfkCX3m_I8FdrZ6-dB8f2iPTZFYK02O7pBjGbPQ9Y8vYM9VMNGHpE1SAZ5XrqMdUIPpn86sarxlP4iAs&cfem=1]https://plus.google.com/116760988778272852998/posts/RdEuRgqmYMv?gpinv=AMIXal_sjfaZZ4aF-XOzwXgxDDVvZyhsFPD2z_nRfkCX3m_I8FdrZ6-dB8f2iPTZFYK02O7pBjGbPQ9Y8vYM9VMNGHpE1SAZ5XrqMdUIPpn86sarxlP4iAs&cfem=1[/link]rn rnCourtesy of Mr Dang Nguyenrn rnĐêm Há»™i Ngá»™ Cá»±u Sinh Viên SÄ© Quan Trừ Bị Vùng HTĐ và Phụ cận…rnđược tổ chức tại nhà hàng Thần Tài, Falls Church, Virginia,rnngày 22 tháng 9, 2013….rnrnXin mời Quý Vị theo dỏi… rnrnrnBMHrnWashington, D.CrnrnYou…

Hội Thảo Tranh Cử Cho Ứng Cử Viên Nguyễn Quốc Hùng

Courtesy of Mr. Phuc Nguyen – Vietnamese Public Television (09/24/13)rn rnrn rnBuổi ra mắt của Ứng Cá»­ Viên Nguyá»…n Quốc Hùng, người Mỹ gốc Việt đầu tiên ra tranh chức Dân biểu tiểu bang Virginia trong Ä‘Æ¡n vị/địa hạt/khu 67 tại trụ sợ Há»™i Cao Niên vào ngày thứ Ba 24 tháng 9 năm 2013…

Chương Trình 1116 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Các Anh Chị,rnrnChÆ°Æ¡ng trình Truyền Hình Việt Nam vùng HTĐ lấn thứ 1116 nhÆ° thường lệ sau phần tin tức là phóng sá»± tiếp về Hoa Hậu Á Châu Thái Bình DÆ°Æ¡ng và bữa tiện khoãn đại những mạnh thường quân và quan khách trên má»™t du thuyền trên giòng sông Potomac Washington DC vào…

Hoa Hậu Vietnam DC 2013

rnrn rnMiss Vietnam DC 2013 Pageant Winnersrn rnhttp://youtu.be/JDzUh0IxUA0rn rn#1: Anh Kim (Jennifer) Nguyen – People Choice's – Bầu qua Facebook – Nguyá»…n Anh Kim (Jennifer) rn#3: Bang-Tam (Johanna) Nguyen – Miss Vietnam DC Pageant 2013 Scholarship Winner – Giải Học Bổng Miss Vietnam DC Pageant 2013 – Nguyá»…n Băng Tâm (Johana)rn#5: Tuyet-Nhi Vuong Le –…

Tết Trung Thu 2013 tại Trung Tâm Thương Mãi Eden

Update: Sunday, September 22, 2013rnrn Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….rnrnPhóng sá»± bằng hình (211) Há»™i Tết Trung Thu 2013,rntại Trung Tâm ThÆ°Æ¡ng Mãi Eden , Falls Church, VA ..rnngày 21 tháng 9, 2013…rnrnHình ảnh do Ông Nguyá»…n Văn Đặng (Cá»™ng đồng..) thá»±c hiện…rn[link=hhttps://plus.google.com/photos/116760988778272852998/albums/5926282498468169633?gpinv=AMIXal-H-RtX8650APm5QyKAjj8BrWm5AXCB4dmyl5j1IpwSUDBJwF8rczfgHwgdttQGiOB48jpEKeoACDaWD4fNkYgEzi1Js-mxFVoCfqrWBrhlMS_NFmI&cfem=1&authkey=COD-16TpsbnYgAE]https://plus.google.com/photos/116760988778272852998/albums/5926282498468169633?gpinv=AMIXal-H-RtX8650APm5QyKAjj8BrWm5AXCB4dmyl5j1IpwSUDBJwF8rczfgHwgdttQGiOB48jpEKeoACDaWD4fNkYgEzi1Js-mxFVoCfqrWBrhlMS_NFmI&cfem=1&authkey=COD-16TpsbnYgAE[/link]rnrnXin mời Quý Vị theo dỏi…rnrnrnrnrnrnBMHrnWashington, D.C rn=============================================================================== rnrn…