Tiếp tân Gây Quỹ 2013 SMC của AA Success

2013 SMC Fundraising Event .rnThứ Bảy, 26 tháng 10, 2013rn rnrn rn196 hình do Ông Nguyá»…n Văn Đặng thá»±c hiện…rnrn[link=https://plus.google.com/116760988778272852998/posts/9LhDQ1kcmr4?gpinv=AMIXal-Iuw5TkJbUrwhFPTs_pVTe526toQSqhv6CCV8TP8heDzPZPrWUhuI0QNdMCy8fzMJfl0LeE3mChh7V25rQP_cGmmvMm4fXOFR0Is81FzsXUT8P3ug&cfem=1]https://plus.google.com/116760988778272852998/posts/9LhDQ1kcmr4?gpinv=AMIXal-Iuw5TkJbUrwhFPTs_pVTe526toQSqhv6CCV8TP8heDzPZPrWUhuI0QNdMCy8fzMJfl0LeE3mChh7V25rQP_cGmmvMm4fXOFR0Is81FzsXUT8P3ug&cfem=1[/link]rn rnrn

Chương Trình 1121 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Các Anh Chị,rnrnĐây là chÆ°Æ¡ng lần thứ 1121 sau phần tin tức là phóng đặc biệt CĐVN HTD về ngày gây quỹ và nhận huy chÆ°Æ¡ng tá»± do Truman 2013 cho Cha Lý, kế tiếp là phóng sá»± buổi dạ tiệc và dạ vÅ© của há»™i ái hữu Petrus Ký miền đông Hoa Kỳ tại…

Nói Với Mùa Thu 2

You are invited to view Nhat Hung's photo album: CT VÄ‚N NGHỆ "NÓI VỚI MÙA THU 2", tại MASON DISTRICT PARK, ANNANDALE VA, SUNDAY 20/10/2013rn rnrn rnCT VÄ‚N NGHỆ "NÓI VỚI MÙA THU 2", tại MASON DISTRICT PARK, ANNANDALE VA, SUNDAY 20/10/2013rnOct 16, 2013rnby Nhat HungrnView Albumrn[link=https://plus.google.com/photos/107083453647862057018/albums/5937383984023369073?banner=pwa]https://plus.google.com/photos/107083453647862057018/albums/5937383984023369073?banner=pwa[/link]rnPlay slideshowrnMessage from Nhat Hung:rnCHƯƠNG TRÃŒNH VÄ‚N NGHỆ "…

Chương Trình 1120 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Các Anh Chị,rnrnĐây là chÆ°Æ¡ng trình lần thứ 1120 do THVN-HTĐ thá»±c hiện sau phần tin tức và thông báo CĐ là phóng sá»± Đêm thắp nến cầu nguyện cho nạn nhân bị CSVN đàn áp ở Giáo Xứ Mỹ Yên và các nhà đấu tranh dân chủ trong nÆ°á»›c do Cá»™ng Đồng Việt Nam…