An Tư Công Chúa- Cổ Nhạc Nguyễn Thanh Long 6

rnrn rnKính mời quý vị xem má»™t vở tuồng cải lÆ°Æ¡ng ngắn có tá»±a đề "Công Chúa An TÆ°".rnVở tuồng do Bác SÄ© Nguyá»…n Thanh Long biên soạn, hai nghệ sÄ© Thùy DÆ°Æ¡ng và Quốc DÅ©ng (cÆ° ngụ tại Gia Nã Đại) hát và các em trẻ vùng Hoa Thịnh Đốn trình diá»…n theo tiếng…

Ngọc Đan Thanh Theo Mệnh Nước Nổi Trôi

Xin chuyển đến Qúy Vị, Quý NT và CH….rnrnMời Quý Vị theo dỏi để tường…rnrnrnTrân trọng…rnrnrnrnBMHrnWashington, D.C rnrnrnrnVideo clip do ông Chu Lynh (Vietnam Film Club) thá»±c hiện cuá»™c phỏng vấn vá»›i nghệ sÄ© Ngọc Đan Thanh… rnrnNgọc Đan Thanh là má»™t nghệ sÄ© cổ nhạc trÆ°á»›c 30-4-1975, nay phụ trách mục Theo Mệnh NÆ°á»›c…

Chương Trình 1137 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Các Anh Chị,rnrnĐây là chương trình lần thứ 1137 do THVN-HTĐ thực hiện sau phần tin tức là phóng sự Hội Thân Hữu Gò Công mừng xuân Giáp Ngọ tại nhà hàng Harvest Moon FallsChurch Virginia ngày 15/2/2014.rn rnrn rn1. Tin Tức : http://youtu.be/8Flj8huORqkrn rnrn rn2. Phóng Sự : http://youtu.be/YKMolBWYStQrnrnrnPhúc THVNHTĐ

DẠ TIỆC HỌP MẶT THÂN HỮU GÒ CÔNG XUÂN GIÁP NGỌ

You are invited to view Nhat Hung's photo album: DẠ TIỆC HỌP MẶT THÂN Há»®U GÃ’ CÔNG XUÂN GIÁP NGỌ TẠI NHÀ HÀNG HARVEST MOON VIRGINIA, NGÀY 15/02/2014rn rnDẠ TIỆC HỌP MẶT THÂN Há»®U GÃ’ CÔNG XUÂN GIÁP NGỌ TẠI NHÀ HÀNG HARVEST MOON VIRGINIA, NGÀY 15/02/2014rnFeb 15, 2014rnby Nhat Hungrn rnrn rnView Albumrn[link=https://picasaweb.google.com/107083453647862057018/DATIECHOPMATTHANHUUGOCONGXUANGIAPNGOTAINHAHANGHARVESTMOONVIRGINIANGAY15022014?noredirect=1]https://picasaweb.google.com/107083453647862057018/DATIECHOPMATTHANHUUGOCONGXUANGIAPNGOTAINHAHANGHARVESTMOONVIRGINIANGAY15022014?noredirect=1[/link]rnPlay slideshowrnMessage…

GIA ĐÌNH TRƯNG VƯƠNG VÙNG HOA THỊNH ĐỐN HỌP MẶT TÂN NIÊN 2014

You are invited to view Nhat Hung's photo album: GIA ĐÌNH TRƯNG VƯƠNG VÙNG HOA THỊNH ĐỐN HỌP MẶT TÂN NIÊN 2014rn rnGIA ĐÌNH TRƯNG VƯƠNG VÙNG HOA THỊNH ĐỐN HỌP MẶT TÂN NIÊN 2014rnFeb 9, 2014rnby Nhat Hungrn rnrn rnView Album rn[link=https://picasaweb.google.com/107083453647862057018/GIAINHTRUNGVUONGVUNGHOATHINHONHOPMATTANNIEN2014?noredirect=1]https://picasaweb.google.com/107083453647862057018/GIAINHTRUNGVUONGVUNGHOATHINHONHOPMATTANNIEN2014?noredirect=1[/link]rnPlay slideshow rnMessage from Nhat Hung:rnGIA ĐÌNH TRƯNG VƯƠNG VÙNG HOA THỊNH ĐỐN…

TIỆC MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ CHO QUÝ CỤ CAO NIÊN DO CỘNG ĐỒNG VN HTĐ TỔ CHỨC TẠI CƯ XÁ CAO NIÊN WOODLAND

rnrn rnYou are invited to view Nhat Hung's photo album: TIỆC MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ CHO QUÝ CỤ CAO NIÊN DO CỘNG ĐỒNG VN HTĐ Tá»” CHỨC TẠI CƯ XÁ CAO NIÊN WOODLANDrn rnTIỆC MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ CHO QUÝ CỤ CAO NIÊN DO CỘNG ĐỒNG VN HTĐ Tá»” CHỨC TẠI CƯ XÁ CAO NIÊN…

Chương Trình 1136 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Các Anh Chị,rnrnĐây là chÆ°Æ¡ng trình lần thú 1136 do THVN-HTĐ thá»±c hiện sau phần tin tức và thông báo cá»™ng đồng là phóng sá»± của buổi Lá»… Thượng Kỳ đầu năm Xuân Giáp Ngọ 2014 tại EDEN center ngày 31/2/2014 lúc 12:00 TrÆ°a.rn rnrn rn1. Tin Tức : [link=hyperlink url]http://youtu.be/1gm1BIvSCHc[/link]rn rnrn rn2. Phóng Sá»±…