Chương Trình 1146 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Các Anh Chị,rnrnTHVN-HTĐ ChÆ°Æ¡ng lần thứ 1146 sau phần tin tức là phóng sá»± Lá»… Giá»— Tổ Hùng VÆ°Æ¡ng tại Maryland do Há»™i Cao Niên Việt-Mỹ Maryland đã được tổ chức vào ngày 13/4/2014 lúc 1:30 tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cá»™ng Đồng Long Branch Silver Spring Maryland.rn rnrn rn1. Tin Tức : [link=http://youtu.be/NtD2LnJCd2k]http://youtu.be/NtD2LnJCd2k[/link]rn rnrn…

Chương Trình Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4 Năm Thứ 39

ThÆ° Mời rnrnKính gởi:rnrn** Quý Vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,rn** Các bậc trưởng thượng, thân hào nhân sÄ© vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn.rn** Quý Vị Chủ tịch, Há»™i trưởng và Thành viên các Tổ chức, Há»™i đòan..rn** Quý CÆ¡ quan Truyền thông, Truyền hình, Báo chí,rn** Quý Niên trưởng, Chiến hữu…

Chương Trình 1145 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Các Anh Chị,rnrnĐây là chÆ°Æ¡ng trình thá»±c hiện bởi THVN-HTĐ lần thứ 1145 sau phần tin tức và thông báo CĐ là phóng sá»± buồi lá»… Giá»— Tổ Hùng VÆ°Æ¡ng do Cá»™ng Đồng Việt Nam vùng HTĐ MD và VA phối hợp Há»™i Người Việt Cao Niên vùng HTĐ tổ chức vào ngày 12/4/2014 tại…

Chương Trình 1144 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Các Anh Chị,rnrnĐây là chÆ°Æ¡ng trình lần thứ 1144 do THVN-HTĐ thá»±c hiện sau phần tin tức và thông báo Cá»™ng Đồng là phóng sá»± về Đêm không Gian 2014 do Há»™i Không Quân Miền Đông Bắc Hoa Kỳ vá»›i chủ đề Tình Yêu và Ná»—i Nhá»› đã được tổ chức vào hôm 5/4/2014 tại…

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH VÀ ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2014

CHƯƠNG TRÃŒNH TUẦN THÁNH VÀ ĐẠI LỄ MỪNG rnCHÚA PHỤC SINH 2014 : rn rnChúa Nhật Lá»… Lá (12 & 13/4/2014) rn rnGiáo xứ : rn rnNghi thức làm phép lá và rÆ°á»›c lá bắt đầu từ c ng trường Ðức Mẹ rnLa Vang: TrÆ°á»›c lá»… thay Chúa nhật, 6 giờ chiều thứ bảy, 12.4….

Hoa Anh Đào

Album Hoa Đàorn rnYou are invited to view Nhat Hung's photo album: HOA ĐÀO+DIỄN HÀNH HOA ĐÀO+CÁC SINH HOẠT KHÁC TRONG MÙA HOA ANH ĐÀO THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN USArn rnHOA ĐÀO+DIỄN HÀNH HOA ĐÀO+CÁC SINH HOẠT KHÁC TRONG MÙA HOA ANH ĐÀO THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN USArnMar 18, 2012rnby Nhat Hungrn rnrn…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!