Chương Trình 1146 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Các Anh Chị,rnrnTHVN-HTĐ ChÆ°Æ¡ng lần thứ 1146 sau phần tin tức là phóng sá»± Lá»… Giá»— Tổ Hùng VÆ°Æ¡ng tại Maryland do Há»™i Cao Niên Việt-Mỹ Maryland đã được tổ chức vào ngày 13/4/2014 lúc 1:30 tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cá»™ng Đồng Long Branch Silver Spring Maryland.rn rnrn rn1. Tin Tức : [link=http://youtu.be/NtD2LnJCd2k]http://youtu.be/NtD2LnJCd2k[/link]rn rnrn…

Chương Trình Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4 Năm Thứ 39

ThÆ° Mời rnrnKính gởi:rnrn** Quý Vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,rn** Các bậc trưởng thượng, thân hào nhân sÄ© vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn.rn** Quý Vị Chủ tịch, Há»™i trưởng và Thành viên các Tổ chức, Há»™i đòan..rn** Quý CÆ¡ quan Truyền thông, Truyền hình, Báo chí,rn** Quý Niên trưởng, Chiến hữu…

Chương Trình 1145 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Các Anh Chị,rnrnĐây là chÆ°Æ¡ng trình thá»±c hiện bởi THVN-HTĐ lần thứ 1145 sau phần tin tức và thông báo CĐ là phóng sá»± buồi lá»… Giá»— Tổ Hùng VÆ°Æ¡ng do Cá»™ng Đồng Việt Nam vùng HTĐ MD và VA phối hợp Há»™i Người Việt Cao Niên vùng HTĐ tổ chức vào ngày 12/4/2014 tại…

Chương Trình 1144 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Các Anh Chị,rnrnĐây là chÆ°Æ¡ng trình lần thứ 1144 do THVN-HTĐ thá»±c hiện sau phần tin tức và thông báo Cá»™ng Đồng là phóng sá»± về Đêm không Gian 2014 do Há»™i Không Quân Miền Đông Bắc Hoa Kỳ vá»›i chủ đề Tình Yêu và Ná»—i Nhá»› đã được tổ chức vào hôm 5/4/2014 tại…

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH VÀ ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2014

CHƯƠNG TRÃŒNH TUẦN THÁNH VÀ ĐẠI LỄ MỪNG rnCHÚA PHỤC SINH 2014 : rn rnChúa Nhật Lá»… Lá (12 & 13/4/2014) rn rnGiáo xứ : rn rnNghi thức làm phép lá và rÆ°á»›c lá bắt đầu từ c ng trường Ðức Mẹ rnLa Vang: TrÆ°á»›c lá»… thay Chúa nhật, 6 giờ chiều thứ bảy, 12.4….

Hoa Anh Đào

Album Hoa Đàorn rnYou are invited to view Nhat Hung's photo album: HOA ĐÀO+DIỄN HÀNH HOA ĐÀO+CÁC SINH HOẠT KHÁC TRONG MÙA HOA ANH ĐÀO THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN USArn rnHOA ĐÀO+DIỄN HÀNH HOA ĐÀO+CÁC SINH HOẠT KHÁC TRONG MÙA HOA ANH ĐÀO THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN USArnMar 18, 2012rnby Nhat Hungrn rnrn…