Thư Mời Book Club Tháng 8

THÆ¢ MỜI SINH HOẠTrn"BOOK CLUB NHÀ VIỆT NAM"rnKỲ 5 – NGÀY 9 THÁNG 8 NÄ‚M 2014rnrnCâu Lạc Bá»™ Văn Học Nghệ Thuật Vùng Hoa Thịnh Đốn chân thành cảm tạ quý rnthân hữu, quý đồng hÆ°Æ¡ng đã đến tham dá»± các buổi sinh hoạt của Book Club Nhà rnViệt Nam trong 4 tháng vừa qua.rnrnTiếp…

Chương Trình 1159 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Các Anh Chị,rnrnĐây là chÆ°Æ¡ng trình lần thứ 1159 của THVN-HTĐ nhÆ° tyhường lệ sau phần tin tức và thông báo Cá»™ng Đồng là cuá»™c phỏng vấn đặc biệt vê há»™i quân nhân người Mỹ gốc việt (VAAFA) về buổi họp mặt vào 27/9/2014 tại Hilton Hotel Springfield Virginia.rn rnrn rn1. Tin Tức : [link=http://youtu.be/TI5giSXEw10]http://youtu.be/TI5giSXEw10[/link]rn…

THÔNG CÁO BẦU CỬ NGÀY 3 THÁNG 8, 2014

Theo nguồn tin của BMHrn rnrn rn Xin chuyển đến Qúy Vị, Qúy NT và CH…rnrnĐể tường …rnrnVà kính, thân mời tham dá»± cuá»™c bầu cá»­…rnrnTrân trọng..rnrnrnrnBMHrnWashington, D.Crnrn rnrn rnrn rnrn rnrn rnrn

Cá»™i Nguồn: Bạch Đằng Giang – Trên Đỉnh Phù Vân Sân

Xin mời quý bạn xem video tiết mục Bạch Đằng Giang – Trên Đỉnh Phù Vân.rntừ sân khấu HÆ°Æ¡ng Miền Nam , chÆ°Æ¡ng trình Cá»™i Nguồn hôm 6/22:rn rnrn rn[link=http://youtu.be/uxKlMengJZ0]http://youtu.be/uxKlMengJZ0[/link]rnrn( Rất tiếc họat cảnh Bạch Đàng Giang do Võ đường Tây SÆ¡n của Võ sÆ° Hồ Bá»­u thá»±c hiện bị thiếu hình.)rnrnTin Nguyenrnttinova@gmail.comrn703-963-4952rnwww.tinnguyenphotography.netrnhttp://www.vietnova.net

KÊU GỌI VÀ CÔNG BỐ ĐỊA ĐIỂM BẦU CỬ

Updated Friday, August 1, 2013rnrnWASHINGTON, DC:rn9/ Thùng phiếu số 9 – chùa Giác Hoàng, 5401 NW 16th Streetrnrn——————————————————–rn Xin kính chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…rnrnĐể tường và kính, thân mời Qúy Vị tham dá»± cuá»™c bầu cá»­…rnrnrnTrân trọng…rnrnrn rnrnrnBMHrnWashington, D.CrnrnrnKÊU GỌI VÀ CÔNG BỐ ĐỊA ĐIỂM BẦU CỬrn rnĐể tiếp tục xây…

NGHĨA VỤ CỘNG ĐỒNG LÀ GIÁ TRỊ CỦA NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…rnrnBài viết liên quan đến cuá»™c bầu cá»­ Há»™i Đồng Đại Diện (HĐĐD),rnsau đó HĐĐD sẽ bầu Ban Chấp Hành Cá»™ng Đồng Việt Namrnvùng Washington, D.C, Maryland và Virginia,rnvào ngày Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2014 sắp tá»›i…rnrnXin mời Qúy Vị xem để tường, và tham dá»±…

DANH SÁCH CÁC LIÊN DANH CÁ NHÂN ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG ĐẠI DIỆN (HĐĐD) CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM WASHINGTON, DC, MD & VA NHIỆM KỲ 2014-1016

Updated: 07/26/14rnrnỦY BAN BẦU CỬrn rnDANH SÁCH CÁC LIÊN DANH CÁ NHÂN ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG ĐẠI DIỆN (HĐĐD)rnCỘNG ĐỒNG VIỆT NAM WASHINGTON, DC, MD & VArnNHIỆM KỲ 2014-1016rn(Công bố lần chót)rn rnA- Đơn Vị Washington, DC:rnrn1/LD1: Trần Phong – Nguyá»…n Phi Hùng – Lê Mỹ Liên rn rnB- Đơn Vị Maryland:rn rn1/LD1: Trần Lạc…

Chương Trình 1158 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Các Anh Chị,rnrnĐây là chÆ°Æ¡ng trình lần thứ 1158 do THVN-HTĐ thá»±c hiện nhÆ° thường lệ sau tin tức và thông báo bầu cá»­ cá»™ng đồng năm 2014-16 và phỏng vấn đặc biệt về Vietfest Hôi Chợ Văn Hóa 2014 sẽ được tổ chức tại Workhouse Arts Center Lorton Virginia vào ngày 16 và 17…

Ra Mắt Sách Tháng Tư Đen

Courtesy of Mr. Phillip Nguyen – Vietnamese Public TVrn rn rn rn Post by Phillips Nguyen. rn rn rn Post by Phillips Nguyen. rn rn rn Post by Phillips Nguyen. rn rn rn rn Post by Phillips Nguyen. rn rn rn rn Post by Phillips Nguyen. rn rn rn rn Post by Phillips Nguyen. rn…