Chương Trình Giới Thiệu Viet Museum Tại San Jose

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….rnrnNhững sinh họat sẽ được tổ chức trong những ngày sắp đến.. tại vùng Thủ đô HTĐ và phụ cận.rnrnrn2.- Buổi chiều cùng ngày ChÆ°Æ¡ng trình giá»›i thiệu Viet Museum tại San Jose,rnBắc California tại há»™i quán Há»™i Người Việt Cao Niên HTĐ..rnrnrn Xin Quý Vị ghi…

Doanh Nhân Cũ và Hiện Tạii Kiện Chủ Đất Trung Tâm Thương Mại Eden

Theo nguồn tin tiếng Anh của rnrnIn Falls Church, Eden Center tenants sue landlord, say mall crumbling around themrnhttp://www.washingtonpost.com/local/in-falls-church-eden-center-tenants-sue-landlord-say-mall-crumbling-around-them/2014/08/20/bb5ef4ae-23cf-11e4-8593-da634b334390_story.htmlrnrnEden Center business owners sue mall's landlordrnhttp://www.wtop.com/41/3686618/Eden-Center-business-owners-sue-malls-landlordrnrnrnTheo nguồn tin tiếng Việt của rnrnNhiều Dân Việt Kiện Chủ Edenrnhttp://vietbao.com/p114a226136/nhieu-dan-viet-kien-chu-edenrnrnVì sao người Việt kiện chủ đất Thương Xá Eden?rnhttp://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vns-tenant-at-commercial-center-sue-lanlord-tt-08222014111113.html?searchterm:utf8:ustring=edenrnrnNgười Mỹ gốc Việt kiện chủ sở hữu Eden Centerrnhttp://www.voatiengviet.com/content/nguoi-my-goc-viet-kien-chu-so-huu-eden-center/2430960.html

Cuộc Thi Em Viết Tiếng Việt 2014

SOURCE: Vietnamese Literary and Artistic Club (VLAC) of the Washington D.C. Metropolitanrn rnrn rnVIETNAMESE LITERARY & ARTISTIC CLUB (VLAC)rnCAÌ‚U LAÌ£C BỘ VĂN HOÌ£C & NGHỆ THUẬT VUÌ€NG HOA THIÌ£NH ĐỐN 3701 Rose Lane, Annandale, VA 22003 VIETNAMESE CULTURAL CENTER – NHA VIET NAM ActivitiesLocation: 308HillwoodAvenue,FallsChurch,VA22046 Phone: 703-622-2507 / 240-688-2024rnE-mail: Nhavnhtd@gmail.com. Website: www.VNLAC.ORGrnCFC # 37953 United…

Hội Chợ về Ngày Tựu Trường Quận Montgomery

NgaÌ€y thứ Bảy 23 tháng Tám 11 giÆ¡Ì€ sáng đến 2 giÆ¡Ì€ chiều taÌ£i khu vÆ°Ì£c Carver Educational Services Center 850 Hungerford Drive, Rockville, MD 20850rnrnXin quý viÌ£ Ä‘em GIA ĐIÌ€NH vaÌ€ MỪNG khởi đầu của một năm hoÌ£c mới!rnrnrnThoÌ‚ng tin về chuÌ›oÌ›ng triÌ€nh giảng daÌ£y MCPS vaÌ€ các chuÌ›oÌ›ng triÌ€nh thuộc hệ thống trường…

Tin Sách Số 4 tháng 8/2014

SOURCE: Vietnamese Literary and Artistic Club of Metropolitan DC (NHÀ VIỆT NAM)rn rnrn rnrn rnrn rnXin bấm vào Tin Sách để xem thêm chi tiếtrnrnhttp://vnlac.org/wp-content/uploads/2014/08/04-Tin-Sach_PDF.pdfrn rnrn rnrn rnrn