FCPS Sẽ Cho Tan Học Sớm Hai Tiếng vào Thứ Sáu Ngày 31 Tháng 10

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLSrnrnrnrnTất cả các Trường Công Quận Fairfax sẽ cho học sinh về sá»›m hai tiếng hôm thứ Sáu, 31 Tháng Mười, để đánh dấu sá»± kết thúc của học kỳ I. Trong năm học này,học sinh sẽ được tan trường hai giờ sá»›m hÆ¡n thường lệ vào ngày cuối…

Thông điệp từ Phó Giám Đốc Học Vụ Khu Vực (Region) 5‏ của FCPS Trong Quận Fairfax

ThÆ°a quý Phụ Huynh:rnrnHọc kỳ đầu tiên của năm học cÅ©ng gần kết thúc, tôi muốn nhân cÆ¡ há»™i này giá»›i thiệu tôi vá»›i quý vị trong vai trò Phó Giám Đốc Học Vụ Khu Vá»±c 5.rnrnTrong tháng bảy vừa qua, các khu vá»±c trÆ°á»›c đây được gọi là “cụm” (cluster) đã được tổ chức…

Thư Mời Sinh Hoạt Book Club và Ra Mắt Sách “Danh Nhân Trong Lịch Sử”

Giá»›i thiệu sách má»›i “Danh Nhân Trong Lịch Sử” của Phạm văn Tuấn. Xem chi tiết bấm vào đâyrnrnChi tiết xin bấm vào ThÆ° MờirnrnTHƯ MỜI HỌP MẶTrn"rnBOOK CLUB NHÀ VIỆT NAMrn"rnKỲrn8rn-rnNGÀYrn8rnTHÁNGrn11rnNÄ‚M 2014rnvà RA MẮT TÁC PHẨMrn"DANH NHÂN TRONG LỊCH SỬ" của PHẠM VÄ‚N TUẤNrnCâu Lạc Bá»™ Văn Học Nghệ Thuật Vùng Hoa Thịnh Đốnrnchân…

Bán Cơm Gây Quỹ Giúp Đồng Bào Tị Nạn Mới Đinh Cư tại Canada

THÔNG BÁOrnrnV/v Hai bữa cÆ¡m quyên tiền cho đồng bào tỵ nạnrnmá»›i định cÆ° tại Cananda.rnrnVá»›i tinh thần “Má»™t miếng khi đói bằng gói khi no”, Nhà Viêt-Nam kính mời quí thân hữu ghé qua trụ sở Nhà Việt-Nam để dùng cÆ¡m gây quỹ cho 100 đồng bào tỵ nạn tại Thailan vừa má»›i định…

Lớp Hướng Dẫn Miễn Phí Kiến Thức Obama Care

Trân trong giời thiệu một dịch vụ chính thức của Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C., Maryland & Virginia.rn rnKính xin được sự tiếp tay phổ biến để những đồng hương cần giúp đỡ biết đến về dịch vụ này .rn rnĐa tạ.rnrnĐoànHĐinhrn rnrn

Ra Mắt 3 Tác Phẩm Của Nguyễn Ngọc Diệp

Nhà văn Nguyá»…n Ngọc Diệp (vì học cùng lá»›p thời Quốc Học nên không quen gọi là … nhà văn)rnTốt-nghiệp Quốc Gia Hành Chánh, từng làm Phó-tỉnh-trưởng Quảng Trị, vùng giá»›i-tuyến.rnPhu-nhân là Giáo-sÆ° Nguyá»…n thị Dung, xuất-thân Đại-học SÆ°-phạm Huế, dạy trường Nguyá»…n Hoàng.rn(vì di-truyền, thị-giác kém dần đến mất hẳn, nhÆ°ng luôn theo ủng-há»™…

Các Bài Văn Trúng Giải Thưởng Em Viết Tiếng Việt

rnrn rn Giải Quỳnh Anh rn Giải VÆ°Æ¡ng Đức Lệ rn Giải Hà Bỉnh Trung rn Giải Đặc Biệt Tài Năng Trẻ rn Giải Danh Dá»± Ý Tưởng Hay và Ước MÆ¡ Đẹp rn Giải Đặc Biệt rn Cảm nghÄ© của Cô Má»™ng Hoa về ngày lá»… trao giải Em Viết Tiếng Việt rn rnrn…

Tiệc Tri Ân Cho Chương Trình Tinh Hoa Nước Việt

Posted on 14 October, 2014 by Van Han rnrnTiệc tri ân do Nhà Việt Nam tổ chức cho chương trình Tinh Hoa Nước Việt được tổ chức ngày 10 tháng 1o năm 2014 tại nhà hàng Harvest Moon, Fall Church, VirginiarnrnẢnh của Trần Định và Nhất Hùngrn rnrn rnClick vào ảnh để xemrn[link=https://plus.google.com/photos/107083453647862057018/albums/6069505123647644209?banner=pwa]https://plus.google.com/photos/107083453647862057018/albums/6069505123647644209?banner=pwa[/link]

Tham dá»± Há»™i Nghi Ì£Thượng Đỉnh Giáo Dục Fairfax – 25 Tháng Mười‏

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLSrnrnrnrnĐừng bỏ lỡ Há»™i Nghi Ì£Thượng Đỉnh Giáo Dục năm nay. Tại há»™i nghị, phụ huynh và học sinh sẽ tìm hiểu về nhiều sá»± lá»±a chọn trong FCPS để hoạch định hành trình cho riêng mình trong học đường. Hãy sắp xếp để tham dá»± ngày thứ Bảy,…