LỄ THƯỢNG KỲ NGÀY ĐẦU NĂM ẤT MÙI 19/02/2015 VÀ TIỆC KHOẢN ĐÃI TÂN NIÊN CỦA CỘNG ĐỒNG VN HOA THỊNH ĐỐN

You are invited to view Nhat Hung's photo album: LỄ THƯỢNG KỲ NGÀY ĐẦU NÄ‚M ẤT MÙI 19/02/2015…VÀ TIỆC KHOẢN ĐÃI TÂN NIÊN CỦA CỘNG ĐỒNG VN HTĐ…rn rnrn rnLỄ THƯỢNG KỲ NGÀY ĐẦU NÄ‚M ẤT MÙI 19/02/2015…VÀ TIỆC KHOẢN ĐÃI TÂN NIÊN CỦA CỘNG ĐỒNG VN HTĐ…rnFeb 19, 2015rnby Nhat HungrnView Album rn[link=https://plus.google.com/photos/107083453647862057018/albums/6117702047187573537?banner=pwa]https://plus.google.com/photos/107083453647862057018/albums/6117702047187573537?banner=pwa[/link]rnPlay slideshow…

Tất cả trường học của FCPS đóng cửa Thứ Năm Ngày 26 tháng 2 và các văn phòng sẽ mở cửa trễ‏

Updated:rnrnTất cả trường học của FCPS đóng cá»­a hôm nay, các văn phòng sẽ mở cá»­a trễ‏ rnrnrnrnA message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLSrnrnTất cả các trường công Quận Fairfax sẽ đóng cá»­a hôm nay. Các văn phòng trường và văn phòng trung Æ°Æ¡ng sẽ mở cá»­a trá»…, xin xem thêm chi tiết về giờ…

CHƠ TẾT XUÂN ẤT MÙI CỘNG ĐỒNG VN VÙNG HOA THỊNH ĐỐN CHỦ NHẬT 15 THÁNG 02 NĂM 2015

You are invited to view Nhat Hung's photo album: CHÆ  TẾT XUÂN ẤT MÙI CỘNG ĐỒNG VN VÙNG HOA THỊNH ĐỐN CHỦ NHẬT 15 THÁNG 02 NÄ‚M 2015rn rnrn rnCHÆ  TẾT XUÂN ẤT MÙI CỘNG ĐỒNG VN VÙNG HOA THỊNH ĐỐN CHỦ NHẬT 15 THÁNG 02 NÄ‚M 2015rnDec 18, 2014rnby Nhat HungrnView Album rn[link=https://plus.google.com/photos/107083453647862057018/albums/6116663507976808305?banner=pwa]https://plus.google.com/photos/107083453647862057018/albums/6116663507976808305?banner=pwa[/link]rnPlay slideshow…

Chương Trình 1188 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Các Anh Chị,rnrnChÆ°Æ¡ng trình lần thứ 1188 do THVN-HTĐ thá»±c hiện sau phần tin tức và thông báo CĐ là phóng sá»± Lể thượng Kỳ đầu năm Ất Mùi 2015 trÆ°á»›c kỳ đài Trung Tâm ThÆ°Æ¡ng Mại EDEN và chợ tết cá»™ng đồng tại trường trung học Jeb Stuart FallsChurch Virginia vào ngày 15/2/2015.rn rnrn…

Hội Thánh Tin Lành NOVA Thông Báo Dời Chương Trình Tết Văn Nghệ Mừng Xuân Ất Mùi 2015 Qua Chúa Nhật Ngày 22 Tháng 2

Thông báo! Thông báo! Cho tá»›i sáng nay, nhà thờ vẫn chÆ°a sá»­a xong. ChÆ°Æ¡ng trình nhóm sáng nay sẽ ở tại nhà AC Liêm-HÆ°Æ¡ng vào lúc 11:30 và chÆ°Æ¡ng trình tết sẽ được tổ chức sau đó. Kính mời!rn rnrn rnThông báo! Thông báo! Thông báo! ChÆ°Æ¡ng trình Tết tối nay đã trì hoãn…

Há»™i Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ – First Vietnamese-American UMC, VA Thông Báo Dời ChÆ°Æ¡ng Trình Tết Văn Nghệ Mừng Xuân Ất Mùi 2015 Qua Chúa Nhật Ngày 22 Tháng 2

Please Notice – Due to the severe weather, our New Year celebration will be postponed to Sunday 2/22/2015 @ 6:00pm. Looking forward to see you. Thank yournKính thÆ°a quý đồng hÆ°Æ¡ng, vì thời tiết xấu nên chúng tôi xin được dời chÆ°Æ¡ng trình Tết và Văn Nghệ Mừng Xuân sang Chúa Nhật ngày 22 tháng…

Tất cả trường học FCPS đóng cửa Thứ Sáu Ngày 20 tháng 2 nhưng các văn phòng vẫn mở cửa‏

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLSrnrnToàn thể nhà trường thuá»™c hệ trường công Quận Fairfax sẽ đóng cá»­a ngày mai. Văn phòng trường và các văn phòng trung Æ°Æ¡ng vẫn mở cá»­a vá»›i chính sách nghỉ phép theo quyết định cá nhân (nhân viên nào không Ä‘i làm được phải xin nghỉ phép). Những…

Chương Trình 1187 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Đây là chương trình lần thứ 1187 do THVN-HTĐ thực hiện sau phần tin tức và thông báo CĐ là phóng sự của chợ tết maryland 2015 tại Northwood Hs SilverSpring Maryland.rn rnrn rn1. Tin Tức và Thông Báo : http://youtu.be/zcP3ovx4N_krn rnrn rn2. Phóng sự.:http://youtu.be/Mjf4BErW3BwrnrnrnPhúc THVN-HTĐ