Chương Trình 1193 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Đây là chÆ°Æ¡ng trình lần thứ 1193 do THVN-HTĐ thá»±c hiện sau phần tin tức và thông báo về lá»… ká»· niệm 40 năm người tỵ nạn xa quê hÆ°Æ¡ng do Nhà Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 11/4/2015. Buổi nhạc thÆ¡ Hàn Mạc Tá»­ vá»›i tác phẩm Lá Trúc Che Ngang của…

Buổi Ra Mắt & Trình Diện Ban Điều Hợp Sinh Hoạt 2015 America's Independence Day Parade

THÔNG BÁOrnrn rnrnNgày 26 tháng 3 năm 2015rnrn rnrnKính thÆ°a Quý Đồng HÆ°Æ¡ng,rnrn rnrnThấm thoát đã 40 năm qua, người Việt tha hÆ°Æ¡ng Ä‘ang chuẩn bị tưởng niệm Ngày Quốc Hận Ä‘au thÆ°Æ¡ng trong sá»± lá»›n mạnh của 3 thế hệ tại Hoa Kỳ. Má»™t thời gian dài gần nữa thế ký dù trong lòng…

Dạ Tiệc Mừng Xuân Ất Mùi 2015 Của Hội Thân Hữu Quảng Đà Miền Đông Bắc Hoa Kỳ

You are invited to view Nhat Hung's photo album: DẠ TIỆC DẠ VŨ MỪNG XUÂN ẤT MÙI 2015 "HỘI THÂN Há»®U QUẢNG ĐÀ"rn rnrn rnDẠ TIỆC DẠ VŨ MỪNG XUÂN ẤT MÙI 2015 "HỘI THÂN Há»®U QUẢNG ĐÀ"rnMar 21, 2015rnby Nhat HungrnView Album rn[link=https://plus.google.com/photos/107083453647862057018/albums/6129054130316821889?banner=pwa]https://plus.google.com/photos/107083453647862057018/albums/6129054130316821889?banner=pwa[/link]rnPlay slideshow rnMessage from Nhat Hung:rnDẠ TIỆC DẠ VŨ MỪNG XUÂN ẤT…

Dạ tiệc Tân Niên của Hội Đồng Hương Quảng Trị

Dạ tiệc Tân Niên của Há»™i Đồng HÆ°Æ¡ng Quảng Trị.rnHình ảnh do Phóng Viên Quân Đội Trần Bữu Khánh thá»±c hiện.rn rnrn rnYou are invited to view phong-vien quan-doi's photo album: DẠ TIỆC TÂN NIÊN CỦA HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ.rn rnDẠ TIỆC TÂN NIÊN CỦA HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ.rnHỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ…

Cáo Phó Trung Tướng Đồng Văn Khuyên

Kính chuyển đến Quý Vị, Qúy NT và CH…rnrnĐể tường, và tiện việc phân Æ°u, thăm viếng,rnrntiá»…n Ä‘Æ°a Tr. TÆ°á»›ng Đồng Văn Khuyên đến nÆ¡i an nghÄ© cuối cùng.rnrnTrân trọng. rnrnrnBMHrnWashington, D.Crn rnrn

Chương Trình 1192 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Các Anh Chị,rnrnĐây là chÆ°Æ¡ng trình lần thứ 1192 sau phần tin tức nhÆ° thường là thông báo của Đêm Không Gian 2015 do Há»™i KQMĐBHK tổ chức tại Hilton Hotel Alexandria. Phóng Sá»± Tết và Văn Nghệ mừng xuân của Há»™i Thanh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ tại Arlington Virginia.rn rnrn rn1. Tin…

Trung Tướng Đồng Văn Khuyên Từ Trần Sáng Sớm Hôm Chủ Nhật, 22 Tháng 3, 2015

Thông Báo Tin Buồnrnrn rnrn rnChúng tôi vừa nhận tin:rnrn rnrn rnNiên trưởng Trung TÆ°á»›ng Đồng Văn Khuyên, rnrn rnnguyên Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Tiếp Vận/Quân Lá»±c Việt Nam Cá»™ng Hòa.rnrn rnSinh viên SÄ© quan khóa 1 Nam Định / Thủ Đức,rnrn rnđã vÄ©nh viá»…n giã từ gia đình, thân bằng quyến thuá»™c và…

Buổi Ra Mắt Sách tác phẩm: “Lá Trúc Che Ngang – Chuyện Tình Của Cô Tôi”‏

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý Niên Trưởng và Chiến hữu…rnThÆ° mời…rnrnBuổi Ra Mắt Sách tác phẩm: “Lá Trúc Che Ngang – Chuyện Tình Của Cô Tôi” của tác giả Hoàng Thị Quỳnh Hoa, cá»±u Giáo SÆ° Anh Văn trường Trung Học Gia Long..rnrn rnTrân trọng giá»›i thiệu và kính , thân mời..rn rnrn rnBMHrnWashington,…

Tin Mới Nhất Liên Quan Đến Sức Khoẻ & Di Chúc Trung Tướng Đồng Văn Khuyên Đồng Văn Khuyên

Anh BMH,rnrn rnrnSau khi được biết tin Trung TÆ°á»›ng Đồng Văn Khuyên lâm bịnh và sức khoẻ trong tình trạng không khả quan. Tôi đã tá»›i nhà ngay (Chủ nhật 15 tháng 3, 2015) để thăm TÆ°á»›ng Khuyên. Người nhà Trung TÆ°á»›ng cho hay cÆ¡ thể ông tuy yếu nhÆ°ng trí óc vẫn còn mình…