Phóng Sự Video Clips Đêm Thắp Nến Tưởng Niệm 40 Năm Quốc Hận 29-04-2015 tại Thủ Ðô Hoa Thịnh Ðốn

rnrn rnĐêm Thắp Nến Tưởng Niệm 40 Năm Quốc Hận 29-04-2015 tại Thủ Ðô Hoa Thịnh Ðốnrnhttps://youtu.be/VdkKu6OySgQrn rnrn rnBiểu Tình 40 Năm Quốc Hận 29-04-2015 trÆ°á»›c toà đại sứ CSVN Hoa Thịnh Ðốn – Thủ Ðô Hoa Kỳ (04/29/15)rnhttps://youtu.be/wbl-UxFlX9Ern rnrn rnĐừng Im Tiếng Mà Phải Lên Tiếngrnhttps://youtu.be/psJtLnd12mArn rnrn rnCả NÆ°á»›c Ðấu Tranhrnhttps://youtu.be/99MZGP1qQe8rn rnrn rnĐáp Lời…

Phương Tiện Di Chuyển Sinh Hoạt Tưởng Niệm 40 Năm Ngày Quốc Hận 30-4 Thứ Năm Ngày 30 Tháng 4-2015

Biểu tình và Văn Nghệ Đấu Tranh, tại Sheridan Circle, ( trÆ°á»›c tòa đại sứ cá»™ng sản Bắc Việt ), rnngày Thứ Năm, 30 tháng 4-2015, từ 1 giờ đến 4 giờ trÆ°a. rn rnCó hai nÆ¡i bus đón Quý Vị, Ä‘Æ°a đến địa Ä‘iểm biểu tình và sau đó Ä‘Æ°a Quý vị trở về:rn…

Thông Báo Mới Phương Tiện Di Chuyển Xe Bus Sinh Hoạt Tưởng Niệm 40 Năm Ngày Quốc Hận 30-4 Cho Đêm 29-04-2015

Thông Báo rnrnChÆ°Æ¡ng Trình Sinh Hoạt “Tưởng Niệm 40 Năm Ngày Quốc Hận 30-4 ”.rn rnCập Nhật PhÆ°Æ¡ng Tiện Di Chuyểnrn Ngày 28/04/2015rnrnrnKính thÆ°a Quý Đồng hÆ°Æ¡ng, Quý NT và CH,rnrnNhÆ° đã thông báo, chúng tôi xin xác nhận, rnvá»›i sá»± đề nghị và giúp đở của Quý Vị,rnBan Tổ Chức sẽ có má»™t xe…

Chương Trình 1197 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Đây là chÆ°Æ¡ng trình lần thứ 1197 do THVNHTĐ thá»±c hiện nhÆ° thường lệ sau phần tin tức và thông báo CĐ là Phỏng Vấn đặc biệt CĐ Việt Nam HTD về những sinh hoat tưởng niệm 30/4 năm 2015 tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn.rn rnrn rn1. Tin Tức : https://youtu.be/42vURrVkr64rn rnrn rn2. Phóng…

Nghi Lễ Tôn Giáo “Tưởng Niệm 40 Năm Ngày Quốc Hận 30-4”

Thông BáornChÆ°Æ¡ng Trình Sinh Hoạt “Tưởng Niệm 40 Năm Ngày Quốc Hận 30-4”.rnNghi Lá»… Tôn Giáo rn rnKính thÆ°a Quý Đồng hÆ°Æ¡ng, Quý NT và CH,rn rnĐáp lời mời của Cá»™ng Đồng và Ban Tổ Chức, rnQuý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Tôn Giáo trong vùng HTĐ và Phụ cận rnsẽ tham gia sinh hoạt…

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2015

THÔNG BÁOrnrnLá»… Giá»— Tổ Hùng VÆ°Æ¡ngrnrnKính thÆ°a Quý Đồng HÆ°Æ¡ng,rnrnGiá»— Tổ Hùng VÆ°Æ¡ng là má»™t ngày Lá»… quan trọng để tất cả mọi người dân Việt dù bất cứ ở đâu hãy cùng nghỉ về cá»™i nguồn của mình, tưởng nhá»› đến công đức của vua Hùng VÆ°Æ¡ng và tri ân sá»± hy sinh của…

Lễ Treo Cờ Rũ

THƯ MỜIrnrn rnrnTrân trọng kính mờirnrn rnrnTiến sÄ© Tạ Cá»± Hải, Chủ TịchrnrnDược sÄ© Trần Kim Long, Phó Chủ Tịchrnrncùng Ban Chấp Hành và qúy Há»™i Đoàn Quân Cán CảnhrnrnLiên Há»™i Cá»±u Chiến SÄ© VNCH Vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ Cậnrnrn rnrntrong nghi thức quân cách vá»›i Nhạc Mặc Niệm đến làmrnrn rnrnLá»… Treo…