Hãy Gửi cho Chúng Tôi Những Tấm Hình của Quý Vị về Ngày Tựu Trường

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS rn rnDù đây là ngày đầu tiên trong lá»›p mẫu giáo của con quý vị hay bắt đầu năm học cuối của trung học, ngày tá»±u trường luôn là má»™t thời gian đặc biệt cho các phụ huynh. Giúp chúng tôi nắm bắt được những…

Hẹn Gặp Quý Vị Tại Ngày Hội Tựu Trường

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS rnrnHẹn Gặp Quý Vị Tại Ngày Há»™i Tá»±u TrườngrnrnHãy đến để nhập vào cuá»™c vui tại Ngày Há»™i Tá»±u Trường MCPS 2015! Hàng ngàn họcrnsinh MCPS và gia đình sẽ tràn ngập khu vá»±c Carver Educational Services Center ởrnRockville vào ngày thứ Bảy 29 tháng…

HÃŒNH ẢNH GALA 2015 DINNER & DANCE (ĐẠI HỘI NHA – Y – DƯỢC 2015 TẠI SHERATON TYSONS HOTEL VÙNG THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐ

rnrn rnYou are invited to view Nhat Hung's photo album: GALA 2015 DINNER & DANCE (ĐẠI HỘI NHA-Y-DƯỢC 2015 )TẠI SHERATON TYSONS HOTEL VÙNG THỦ ĐÔ HTĐrn rnrn rnGALA 2015 DINNER & DANCE (ĐẠI HỘI NHA-Y-DƯỢC 2015 )TẠI SHERATON TYSONS HOTEL VÙNG THỦ ĐÔ HTĐrnAug 22, 2015rnby Nhat Hungrn rnrn rnView Album rnhttps://picasaweb.google.com/107083453647862057018/GALA2015DINNERDANCEAIHOINHAYDUOC2015TAISHERATONTYSONSHOTELVUNGTHUOHT?feat=emailrnPlay slideshow rnMessage…

Chương Trình 1212 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Các Anh Chị,rnrnChÆ°Æ¡ng trình THVN-HTĐ lần thứ 1212 nhÆ° thường lệ sau phần tin tức và thông báo buổi ra mắt sách "Tắm Lòng Trải Rá»™ng" của Phạm Xuân Thái là phóng sá»± về Đại Há»™i Văn Hóa Vietfest 2015 tại Tyson Corners Virginia vào ngày 14-16 tháng 8 năm 2015.rn rnrn rn1. Tin Tức…

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu – 2015 tại Chùa Pháp Vương

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠIrnUNITED VIETNAMESE BUDDHIST CHURCH OF AMERICArnCHÙA PHÁP VƯƠNGrn4522 Burke Station Road. Fairfax, VA 22032 – U.S.A.rnTel.: (703) 573-9633 * www.chuaphapvuong.netrn__________________________________________________________________________________________rn rnPhật Lịch 2559 Văn ThÆ° Số: 134/VT/TMrnTHƯ MỜIrn rnTham Dá»± Đai Lá»… Vu Lan Báo Hiếu – 2015rn rnNam Mô Bổn SÆ° Thích Ca Mâu Ni…

Nhắc nhở: Các Đòi Hỏi Mới về Chủng Ngừa Bắt Đầu Có Hiệu Lực cho Niên Học 2015-2016

Tất cả các học sinh lá»›p 7 và lá»›p 8 MCPS phải được chủng ngừa chống bệnh Uốn vánBạch hầu-Ho gà (Tetanus-diphtheria-acellular pertussis, Tdap) và Viêm màng óc (Meningococcal meningitis, MCV4) trÆ°á»›c ngày bắt đầu của niên học 2015-2016. Các học sinh không tuân thủ các yêu cầu về chủng ngừa của Maryland sẽ không được đến trường cho đến khi các em cung cấp được chứng từ của các chủng ngừa Tdap và MCV bắt buá»™c. Những yêu cầu này được áp dụng khắp tiểu bang Maryland.rnrnPhụ huynh nên liên lạc vá»›i bác sÄ© của mình để bảo đảm là con họ được chủng ngừa theo đúng quy định và nạp má»™t bản sao của chứng từ cho người y tá tại trường con họ càng sá»›m càng tốt, nhÆ°ng không trá»… hÆ¡n Ngày thứ Hai 31 tháng 8, ngày tá»±u trường của niên học 2015-2016.rnrnĐể chắc chắn là mọi học sinh đều có cÆ¡ há»™i nhận những mÅ©i chủng ngừa cần thiết này, Sở Y Tế và Xã Há»™i (Department of Health and Human Services – DHHS) Quận Montgomery sẽ tổ chức các phòng chủng ngừa miá»…n phí tại Ngày Há»™i Tá»±u Trường vào ngày thứ Bảy, 29 tháng 8, từ 11 giờ trÆ°a đến 2 giờ chiều tại Carver Educational Services Center, 850 Hungerford Drive ở RockvillernrnPhải có hẹn trÆ°á»›c và có thể lấy hẹn trên mạng. Má»™t phụ huynh hay má»™t người lá»›n được chỉ định phải có mặt vá»›i Ä‘Æ¡n cho phép vá»›i chữ ký phụ huynh vào lúc chủng ngừa.

Phóng Sự Hình Ảnh GIỚI THIỆU SÁCH "VIỆT-NAM NƯỚC TÔI" CỦA PHẠM TRẦN ANH

rnrn rnYou are invited to view phong-vien quan-doi's photo album: GIỚI THIỆU SÁCH < VIỆT-NAM NƯỚC TÔI > CỦA PHẠM TRẦN ANH, DO HỘI VÄ‚N BÚT VN.VÙNG THỦ ĐÔ HTĐ.BẢO TRỢ.rn rnrn rnGIỚI THIỆU SÁCH < VIỆT-NAM NƯỚC TÔI > CỦA PHẠM TRẦN ANH, DO HỘI VÄ‚N BÚT VN.VÙNG THỦ ĐÔ HTĐ.BẢO TRỢ.rnAug 8, 2015rn…