Phóng sự Facebook LIVE streaming, YouTube Video Clips và Hình ảnh Hội Cao Niên Việt Mỹ Maryland Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019


Facebook LIVE Streaming
https://www.facebook.com/178472516053291/videos/295261604493105/


Photo Album
Hình ảnh Hội Cao Niên Việt Mỹ Maryland Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
https://www.facebook.com/pg/hoathinhdoncom-178472516053291/photos/?tab=album&album_id=401684423732098

Youtube
Phần Khai mạc Buổi Họp Mặt Mừng Năm Kỷ Hợi 2019 của Hội VASA – Raw File 1 HD

Tiếng pháo nổ Mừng Năm Kỷ Hợi 2019 của VASA HD

Xổ Số HD

Xuân Yêu Thương HD

Văn nghệ Mừng Năm Kỷ Hợi 2019 của VASA – Raw File 1 HD

Giải thích xổ số Năm Kỷ Hợi 2019 của Hội VASA HD

Ly Rượu Mừng HD

Biểu cãm khi Ngâm Một Bài Thơ Thương Nhớ Những Nguời Bất hạnh còn ở lại ViệtNam khi Xuân về
<