Trường Việt Ngữ La Vang bắt đầu nhận ghi danh học sinh cho năm học 2019-2020


Theo nguồn tin trên trang mạng của Trường Việt Ngữ La Vang
Trường Việt Ngữ La Vang bắt đầu nhận ghi danh cho năm học 2019-2020 tại Văn phòng trường mỗi tối thứ 6, 7:00-8:30. Địa chỉ: 3460 Centreville Road, Chantilly, VA 20151. Hạn chót ghi danh là ngày 3 tháng 5.
Ngoài ra, chúng tôi cũng mời quý phụ huynh tham gia giảng dạy với chúng tôi. Xin xem những điều kiện trong mẫu ghi danh giảng dạy. Chân thành cảm ơn.