Bộ Ngân Khố, IRS ban hành các quy tắc cuối cùng, hướng dẫn khác về khấu trừ thu nhập kinh doanh đủ tiêu chuẩn mới; Quy định an toàn cho phép nhiều chủ sở hữu bất động sản cho thuê được yêu cầu khoản khấu trừ


Theo nguồn tin trên trang mạng của IRS
Theo tin IRS
Bộ Ngân Khố, IRS ban hành các quy tắc cuối cùng, hướng dẫn khác về khấu trừ thu nhập kinh doanh đủ tiêu chuẩn mới; Quy định an toàn cho phép nhiều chủ sở hữu bất động sản cho thuê được yêu cầu khoản khấu trừ
IR-2019-04, ngày 18 tháng 1 năm 2019
WASHINGTON — Hôm nay, Bộ Ngân Khố (Hoa Kỳ) và Sở Thuế Vụ đã ban hành các quy tắc cuối cùng và ba phần hướng dẫn liên quan, thực hiện khấu trừ thu nhập kinh doanh đủ tiêu chuẩn (qualified business income hay QBI) mới (phần khấu trừ 199A).
Khoản khấu trừ QBI mới, được tạo ra bởi Đạo Luật về Giảm Thuế và Việc Làm (Tax Cuts and Jobs Act hay CJA) năm 2017 cho phép nhiều chủ sở hữu của các doanh nghiệp một chủ, hình thức hợp tác kinh doanh, công ty S, quỹ ủy thác hoặc bất động sản được khấu trừ tới 20 phần trăm thu nhập kinh doanh đủ điều kiện của họ. Người đóng thuế đủ điều kiện cũng có thể khấu trừ tới 20 phần trăm cổ tức ủy thác đầu tư bất động sản (real eatate investment trust hay REIT) đủ điều kiện của họ và thu nhập từ hình thức hợp tác kinh doanh cổ phần đại chúng (publicly traded partnership).
Khoản khấu trừ QBI có trong các năm thuế bắt đầu sau ngày 31 tháng 12 năm 2017, nghĩa là người đóng thuế đủ điều kiện sẽ có thể yêu cầu lần đầu tiên trên Mẫu đơn 1040 năm 2018 của họ.
Hướng dẫn ban hành ngày hôm nay bao gồm:
• Một bộ các quy tắc, hoàn thiện các quy tắc được đề xuất phát hành mùa hè trước, Một bộ các quy tắc được đề xuất mới cung cấp hướng dẫn về một số khía cạnh của khoản khấu trừ QBI, gồm cả cổ tức REIT đủ tiêu chuẩn nhận được bởi các công ty đầu tư hoạt động theo các quy định của luật pháp
• Một thủ tục thu thuế cung cấp hướng dẫn về việc quyết định tiền công W-2 cho mục đích khấu trừ QBI
• Một thông báo về thủ tục thu thuế được đề xuất cung cấp một quy định an toàn cho một số doanh nghiệp bất động sản mà có thể được coi là loại hình thương mại hay kinh doanh cho mục đích khấu trừ QBI
Thủ tục thu thuế được đề xuất, có trong Thông báo 2019-07, cho phép các cá nhân và tổ chức sở hữu bất động sản cho thuê trực tiếp hoặc thông qua một cơ quan không được xét coi một doanh nghiệp bất động sản cho thuê là một loại hình thương mại hoặc kinh doanh cho mục đích khấu trừ QBI nếu đáp ứng một số yêu cầu. Người đóng thuế có thể dựa vào quy định an toàn này cho đến khi một thủ tục thu thuế cuối cùng được ban hành.
Khoản khấu trừ QBI thường dành cho người đóng thuế đủ tiêu chuẩn có thu nhập chịu thuế năm 2018 ở mức từ $315,000 trở xuống nếu khai thuế chung và $157,500 trở xuống nếu khai thuế theo hình thức khác. Những người có thu nhập trên các mức này vẫn đủ điều kiện để được khoản khấu trừ nhưng phải phụ thuộc vào những hạn chế, chẳng hạn như loại hình thương mại hay kinh doanh, số tiền lương W-2 được trả trong thương mại hay kinh doanh và giá trị cơ bản chưa điều chỉnh ngay sau khi mua lại bất động sản đủ điều kiện. Những giới hạn này được mô tả đầy đủ trong các quy tắc cuối cùng.
Khoản khấu trừ QBI không dành cho thu nhập tiền công hay thu nhập kinh doanh mà một Công ty C thu được.
Để biết chi tiết về khoản khấu trừ này, gồm cả câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp, cũng như thông tin về các điều khoản TCJA khác, hãy truy cập IRS.gov/taxreform.
.