IRS miễn tiền phạt đối với nhiều người mà trả thiếu tiền khấu lưu thuế và thuế ước tính trong năm 2018


Theo nguồn tin trên trang mạng của IRS
Theo tin IRS
R-2019-03, ngày 16 tháng 1 năm 2019
WASHINGTON — Sở Thuế Vụ hôm nay công bố rằng họ miễn tiền phạt thuế ước tính cho nhiều người đóng thuế mà có tiền nộp khấu lưu thuế và thuế ước tính năm 2018 thấp hơn so với tổng tiền thuế nợ cho năm này.[MR1]
Nhìn chung, IRS miễn tiễn phạt cho bất kỳ người đóng thuế nào đã trả ít nhất 85% tổng số tiền thuế nợ của họ trong năm thông qua khấu lưu thuế thu nhập liên bang, các khoản thuế ước tính trả hàng quý hoặc kết hợp cả hai. Mức ngưỡng thông thường là 90 phần trăm để tránh tiền phạt.
Việc tính toán miễn phạt được công bố hôm nay sẽ được tích hợp vào phần mềm thuế có sẵn trên thị trường và được phản ánh trong bản sửa đổi sắp tới của Mẫu Đơn 2210 và hướng dẫn.
Sự giảm nhẹ này được thiết kế để giúp người đóng thuế mà đã không thể điều chỉnh phù hợp khoản khấu lưu và các khoản thuế ước tính để phản ánh một loạt các thay đổi theo Đạo Luật Về Giảm Thuế Và Việc Làm (TCJA), luật cải cách thuế sâu rộng được ban hành vào tháng 12 năm 2017.
“Chúng tôi nhận thấy có nhiều thay đổi đã ảnh hưởng đến người dân vào năm ngoái và việc bãi miễn tiền phạt này sẽ giúp những người đóng thuế vô tình không nộp đủ khoản khấu lưu thuế”, Ủy viên IRS Chuck Rettig nói. “Chúng tôi kêu gọi mọi người kiểm tra lại khoản khấu lưu của họ một lần nữa trong năm nay để đảm bảo rằng họ nộp đúng số tiền khấu lưu thuế cho năm 2019”.
Các bảng tính tiền khấu lưu thuế liên bang cập nhật, được phát hành vào đầu năm 2018, phần lớn phản ánh mức tỷ suất thuế thấp hơn và mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn tăng do luật mới đưa ra. Điều này thường có nghĩa là người đóng thuế nộp khấu lưu thuế ít hơn vào năm 2018 và nhận được nhiều hơn từ tiền lương của họ.
Tuy nhiên, các bảng tính tiền khấu lưu lại không thể phản ánh đầy đủ các thay đổi khác, chẳng hạn như tạm ngừng sự miễn thuế cho người phụ thuộc và giảm các khoản khấu trừ từng khoản. Do đó, một số người đóng thuế có thể đã trả quá ít thuế trong năm nếu họ đã không nộp mẫu đơn khấu lưu W-4 sửa đổi phù hợp cho chủ thuê lao động của họ hoặc tăng các khoản thuế ước tính của họ. IRS và các nhóm đối tác đã thực hiện một chiến dịch giáo dục và tiếp cận sâu rộng trong suốt năm 2018 để khuyến khích người đóng thuế thực hiện việc “Kiểm tra Phiếu lương” để tránh tình trạng họ bị khấu lưu thuế quá nhiều hoặc quá ít khi họ khai thuế.
Mặc dù hầu hết những người nộp thuế năm 2018 vẫn dự kiến sẽ được hoàn thuế, một số người đóng thuế sẽ bất ngờ nợ thêm thuế khi họ khai thuế.
Thông tin bổ sung
Bởi vì hệ thống thuế của Hoa Kỳ là nộp thuế theo cách vừa làm vừa trả nên, theo luật pháp, người đóng thuế phải trả phần lớn nghĩa vụ thuế của họ trong năm, thay vì vào cuối năm. Điều này có thể được thực hiện bằng cách khấu lưu thuế từ tiền lương hoặc tiền lương hưu, hoặc bằng cách trả các khoản thuế ước tính.
Thông thường, một hình phạt áp dụng khi nộp tờ khai thuế nếu trả quá ít thuế trong năm.Nhìn chung, hình phạt sẽ không áp dụng cho năm 2018 nếu các khoản thanh toán thuế trong năm đáp ứng một trong các kiểm tra sau:
Các khoản thanh toán thuế của người đó đạt ít nhất là 90% tiền thuế nợ cho năm 2018 hoặc
Các khoản thanh toán thuế của người đó đạt ít nhất 100% tiền thuế nợ của năm trước, trong trường hợp này là từ năm 2017. Tuy nhiên, mức ngưỡng 100 phần trăm được tăng lên đến 110 phần trăm nếu thu nhập gộp điều chỉnh của người đóng thuế là hơn $150,000 hoặc $75,000 nếu lập gia đình và vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế.
Với chỉ mục đích miễn phạt, việc hạ thấp ngưỡng từ 90% xuống còn 85% ngày hôm nay giúp giảm bớt gánh nặng. Điều này có nghĩa là người đóng thuế sẽ không nợ tiền phạt nếu họ đã trả ít nhất 85 phần trăm trong tổng tiền thuế nợ năm 2018 của họ. Nếu người đóng thuế đã trả ít hơn 85 phần trăm thì họ không đủ điều kiện để được miễn và tiền phạt sẽ được tính như bình thường, sử dụng ngưỡng 90 phần trăm. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Thông báo 2019-11 đăng ngày hôm nay trên IRS.gov.
Giống như năm ngoái, IRS kêu gọi mọi người kiểm tra khoản khấu lưu năm 2019. Điều này là đặc biệt quan trọng đối với bất cứ ai hiện đang đối mặt với một hóa đơn tính thuế bất ngờ khi họ nộp tờ khai. Đây cũng là một bước quan trọng đối với những người thực hiện việc điều chỉnh khấu lưu trong năm 2018 hoặc có một thay đổi lớn trong cuộc đời để đảm bảo vẫn khấu lưu đúng số tiền thuế. Những người có nguy cơ có khoản khấu lưu thuế quá ít từ tiền lương của họ bao gồm những người đóng thuế đã từng liệt kê các khoản chi tiêu trong quá khứ như giờ lại dùng mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn tăng lên cũng như các hộ gia đình có hai người làm công ăn lương, nhân viên có nguồn thu nhập phi lương và những người có tình trạng thuế phức tạp.
Để giúp người đóng thuế đóng khoản khấu lưu đúng trong năm 2019, một phiên bản Công Cụ Tính Tiền Khấu Lưu trực tuyến và cập nhật của cơ quan thuế giờ có tại IRS.gov. Với mùa thuế bắt đầu từ ngày 28 tháng 1, IRS nhắc nhở người đóng thuế rằng không bao giờ là quá sớm để sẵn sàng cho mùa khai thuế sắp tới.Mặc dù điều này luôn là một ý tốt cho bất kỳ năm nào, bắt đầu từ đầu năm 2019 điều này là đặc biệt quan trọng vì hầu hết người khai thuế điều theo chỉnh tỷ suất thuế, các khoản khấu trừ và tín thuế sửa đổi.
Mặc dù IRS sẽ không bắt đầu xử lý tờ khai thuế năm 2018 cho đến ngày 28 tháng 1 nhưng các công ty phần mềm và chuyên gia thuế sẽ chấp nhận và chuẩn bị tờ khai trước ngày đó.Công cụ Khai Miễn Phí giờ cũng có sẵn.
IRS cũng nhắc nhở người đóng thuế về hai nguồn thông hữu ích cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu thêm về cải cách thuế. Đó là Ấn phẩm 5307, Cơ Bản về Cải Cách Thuế Cho Cá Nhân và Gia Đình, và Ấn phẩm 5318, Điều Gì Mới trong Cải Cách Thuế đối với Việc Kinh Doanh của Quý Vị. Để biết những lời khuyên và nguồn thông tin khác, hãy vào IRS.gov/taxreform hoặc xem trang Get Ready (Chuẩn Bị Sẵn Sàng) trên IRS.gov.