Những Thay Đổi cho Kỳ Thi SOL cấp Trung Học của Bộ Giáo Dục Virginia


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận FairfaxNhững Thay Đổi cho Kỳ Thi SOL cấp Trung Học của Bộ Giáo Dục Virginia


Mùa xuân nầy, phần lớn học sinh trung học FCPS sẽ dự những kỳ thi theo các Tiêu Chuẩn Học Vấn (Standards of Learning (SOL)) ít hơn so với đòi hỏi trong quá khứ, nhờ những thay đổi của Bộ Giáo Dục Virginia. Ngoài ra, đa số những học sinh nào đã nhập học lớp chín lần đầu trong năm học 2017-18 hay trước đó sẽ có những tùy chọn mới về những kỳ thi SOL các em dự để hoàn tất một số điều kiện đòi hỏi để tốt nghiệp.
Trong quá khứ, các học sinh đã dự kỳ thi SOL bất cứ lúc nào các em ghi danh theo học một môn SOL. Hiện tại, các học sinh trung học chỉ đòi hỏi phải dự kỳ thi SOL khi các em cần thẩm định để hoàn thành:
Những điều kiện đòi hỏi tham gia của liên bang (toán, đọc, và sinh vật học), hay
Những điều kiện đòi hỏi tín chỉ kiểm tra của nội dung môn học để tốt nghiệp (Anh văn, toán, khoa học xã hội, và khoa học).
Những học sinh nào đã nhập học lớp chín lần đầu vào 2017-18 hay trước đó có thêm một tín chỉ kiểm tra “học sinh-tuyển chọn” đòi hỏi để tốt nghiệp, ngoài những tín chỉ cần đến cho nội dung các môn học cá biệt. Trong quá khứ, khi các học sinh đã có dự thi cho mỗi môn học SOL, từ “học sinh-tuyển chọn” không liên quan đến bất kể việc lấy quyết định nào. Nay, các trường có thể xem xét (những) kỳ thi “học sinh-tuyển chọn” có sẵn để xác nhận có thể thích đáng nhất để đảm bảo các học sinh hoàn thành những điều kiện đòi hỏi để tốt nghiệp.
Trong những tuần sắp tới, các trường sẽ chia sẻ các kế hoạch học sinh dự thì với các gia đình và mời họ cung cấp sự góp ý kiến trên quyết định về “học sinh-tuyển chọn” (những) kỳ thi SOL. Chỉ sẽ có kết quả một kỳ thi “học sinh-tuyển chọn” điểm đậu trên những phiếu điểm số điểm toàn niên của các học sinh.
Tìrn hiểu thêm về những kỳ thi học sinh-tuyển chọn, và nói với con em trung học về những kế hoạch của các em cho kỳ thi SOL sắp tới. Xin tiếp xúc với cố vấn trường của con em nếu quý vị có thêm những điều thắc mắc.


https://www.fcps.edu/node/37589