Hội Nghị Giáo Dục Đặc Biệt Được Tổ Chức vào Ngày 27 Tháng 4 năm 2019


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Montgomery

Hội Nghị Giáo Dục Đặc Biệt Được Tổ Chức vào Ngày 27 Tháng TưPhụ huynh, nhân viên và thành viên cộng đồng MCPS được mời tham dự Hội Nghị Giáo Dục Đặc Biệt thường niên lần thứ sáu, Dẫn Đầu Ngày Hôm Nay, Hợp Tác cho một Ngày Mai Tốt Đẹp hơn. Hội nghị sẽ được tổ chức từ 8 giờ 15 sáng đến 1 giờ trưa ngày thứ Bảy 27 tháng Tư tại Quince Orchard High School, 15800 Quince Orchard Road ở Gaithersburg.

Diễn giả chính là Lisa Dieker, Tiến sĩ, Giáo sư Pegasus và Chủ tịch Học giả danh tiếng của Lockheed Martin, Đại học Trung tâm Florida, Đại học Giáo dục và Đổi mới Cộng đồng. Dieker có bằng tiến sĩ về giáo dục đặc biệt và chương trình giảng dạy và hướng dẫn từ Đại học Illinois. Nghiên cứu của cô tập trung vào sự hợp tác giữa giáo dục phổ thông và giáo dục đặc biệt với mối quan tâm đậc biệt về các cơ hội tồn tại cho học sinh khuyết tật trong các lĩnh vực STEM. Cô cũng có một niềm đam mê về cách công nghệ và mô phỏng có thể được sử dụng như thế nào để tác động đến sự chuẩn bị của giáo viên và học tập của học sinh.
Sự kiện này là miễn phí và mở cửa cho phụ huynh/giám hộ, nhà giáo dục và các đối tác cộng đồng. Dịch vụ trông trẻ, bữa ăn sáng nhẹ và dịch vụ phiên dịch được cung cấp.
HYPERLINK “https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/special-education/events/” Thêm thông tin
HYPERLINK “https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehePCvYlnL2kawN6x8Xvnmg-onGhqKrBkUYYV4Jb2eqnp7BA/viewform” Ghi danh tham dự
MCPS Tìm Kiếm Ngườ