Các Lễ Tốt Nghiệp của các trường học công trong Quận Montgomery Bắt Đầu Ngày 24 Tháng 5 Năm 2019


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Montgomery

Diễn Đàn LGBTQIA Được Tổ Chức vào Ngày 18 Tháng 5
Các Lễ Tốt Nghiệp Bắt Đầu Ngày 24 Tháng 5
Mùa ra trường trung học 2019 sẽ bắt đầu vào ngày thứ Sáu 24 tháng 5, và sẽ chấm dứt vào ngày thứ Năm 13 tháng 6. Các lễ tốt nghiệp được tổ chức tại DAR Constitution Hall sẽ được truyền hình trực tiếp trên mạng, nhờ sự giúp đỡ của DAR, trên HYPERLINK “https://www.dar.org/constitution-hall/watch-graduation-live-stream” trang mạng của HYPERLINK “https://www.dar.org/constitution-hall/watch-graduation-live-stream” DAR.
MCPS mời các phụ huynh gửi những tấm hình chụp lễ tốt nghiệp ưng ý nhất của quý vị. Phụ huynh hãy chọn tấm hình lễ tốt nghiệp đẹp nhất của con quý vị và gửi bằng email tới HYPERLINK “mailto:pio@mcpsmd.org” pio@mcpsmd.org. Nhiều tấm trong số những bức hình này sẽ được đăng trên trang mạng