Ghi Danh Học Tiếp Tục cho các Chương Trình Bồi Dưỡng Hè của FCPS


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Fairfax

Ghi Danh Học Tiếp Tục cho các Chương Trình Bồi Dưỡng Hè của FCPSĐang nhận ghi danh học cho các học viện, trại hè, và lớp bồi dưỡng hè của Hệ Trường Công Quận Fairfax sau đây: Học Viện Nghệ Thuật (Institute for the Arts (IFTA)), Học Viện Nghệ Thuật bậc Tiểu Học (Elementary Institute for the Arts (E-IFTA)), Trại Hè STEM, Trại Hè Mạo Hiểm Kỹ Thuật, và các lớp bồi dưỡng và bậc trung học tổng hợp Ngày Học Kéo Dài Giáo Dục Tráng Niên và Cộng Đồng (Adult and Community Education (ACE)) tại Trường Trung Học Fairfax. Phương tiện chuyên chở từ các trường chọn lọc ở ngoài khối hình chóp Fairfax được bao gồm trong học phí cho tất cả bốn trại hè.
Các Lớp Bồi Dưỡng Ngày Học Kéo Dài ACE cũng sẽ mở tại Trường Trung Học Fairfax và sẽ khởi đầu sau khi IFTA, E-IFTA, Trại Hè Mạo Hiểm Kỹ Thuật, và Trại Hè STEM kết thúc. Những chương trình sẽ bao gồm Chương Trình Kinh Nghiệm Ngoại Ngữ (Foreign Language Experience (FLEX)), Trại Hè Mạo Hiểm Nấu Nướng, Trại Hè Hội Nhập Ngôn Ngữ, Viết Sáng Tạo, Đồ Họa Vi Tính, Đánh Cờ, và Trại Hè ESOL Học Tập Khắp Hoa Kỳ. Các Lớp ACE bậc Trung Học Tổng Hợp có mở tại nhiều địa điểm khác nhau và bao gồm dự bị thi tuyển nhập học Trường Trung Học Thomas Jefferson chuyên Khoa Học và Kỹ Thuật (Thomas Jefferson High School for Science and Technology (TJHSST)), dự bị thi SAT, các kỹ năng học tập, và Học Lái Xe.
Các học sinh cần phải ghi danh học cho những chương trình dựa trên cấp lớp các em đang theo học trong năm học 2018-19. Có thêm chi tiết về các trại hè và học viện 2019.
Tìm hiểu về những chương trình học tập hè khác.https://www.fcps.edu/academics/summer-learning-programs/summer-enrichment-opportunities?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=