Chúng Tôi Trở Lại! Đừng Bỏ Lỡ Ngày Hội Tựu Trường 2019


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Montgomery

Chúng Tôi Trở Lại! Đừng Bỏ Lỡ Ngày Hội Tựu Trường 2019
Chúng Tôi Trở Lại! Đừng Bỏ Lỡ Ngày Hội Tựu Trường 2019
Niên học 2018-2019 sắp chấm dứt và MCPS đang hướng đến năm kế tiếp! Tham gia với chúng tôi trong buổi khởi đầu vui nhộn cho niên học 2019–2020! Tất cả học sinh MCPS và gia đình được mời đến Westfield Wheaton cho một Hội chợ Trở Lại Trường MCPS vào ngày Thứ Bảy 24 tháng 8, từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Hội chợ Trở Lại Trường là một cách tuyệt vời để bất đầu một năm học và tìm hiểu về các chương trình của hệ thống trường học và các dịch vụ, cùng với các nguồn lực từ các cơ quan chính phủ và các đối tác cộng đồng. Nhân viên trường học sẽ có mặt để trả lời các câu hỏi về chương trình học và các chương trình MCPS.
Sẽ có giải trí miễn phí, vui nhộn cho cả gia đình, bao gồm các sinh hoạt trẻ em, các khám nghiệm sức khỏe cho người lớn và trẻ em, các món quà tặng và nhiều hơn nữa! Xe buýt chuyên chở sẽ được cung cấp; các địa điểm sẽ được xác định.

Xin hãy đánh dấu trên lịch của quý vị và theo dõi HYPERLINK “http://www.mcpsbacktoschoolfair.org/” trang mạng Ngày Hội Trở Lại Trường trong mùa hè. Theo dõi chúng tôi trên Facebook và Twitter cho thông tin cập nhập. #1stDayReady
Để có thêm thông tin về ngày hội, xin xem trang mạng Ngày Hội Trở Lại Trường hay gọi Department of Communications tại 240-740-2837.