Thư mời Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019 của Chùa Giác Hoàng


Theo nguồn tin trên trang mạng của Chùa Giác Hoàng

CHÙA GIÁC HOÀNG
Buddhist Congregational Church of America
5401–16th Street, N.W. Washington, D.C. 20011
Phone: (202) 829-2423
www.chuagiachoangdc.orgKính Mừng Đại Lễ VU LAN PL2563 DL 2019