Lịch Báo Nhắc: Năm Học 2019-20 của các trường học công trong Quận Fairfax Khai Giảng vào Ngày 26 Tháng Tám


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Fairfax

Lịch Báo Nhắc: Năm Học 2019-20 Khai Giảng vào Ngày 26 Tháng TámLịch Báo Nhắc: Năm Học 2019-20 Khai Giảng vào Ngày 26 Tháng Tám
Trời nóng và mùa hè vẫn diễn tiến mạnh mẽ, nhưng như một báo nhắc, ngày học đầu của năm học 2019-20 sẽ là ngày Thứ Hai 26 tháng 8, 2019; ngày học cuối sẽ là ngày Thứ Sáu 12 tháng 6, 2020. Xin xem lịch năm học 2019-20. https://www.fcps.edu/calendars/2019-20-standard-school-year-calendar