Hội Từ Thiện Ghi Danh Bây Giờ xin Phòng Máy Điện Toán do Montgomery County Students Information Technology Foundation cho gồm có sáu máy điện toán đã được tân trang lại với hệ thống điều hành, màn hình LCD dẹp, bàn đánh máy, con chuột và máy in

Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Montgomery Đêm Xem Trước Được Tổ Chức để Giải Thích...