Học sinh của các trường học công MCPS trong Quận Montgomery đi xe miễn phí với Thẻ Youth Cruiser SmarTrip


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Montgomery

Học sinh đi xe miễn phí với Thẻ Youth Cruiser SmarTrip
Tất cả học sinh MCPS từ 18 tuổi trở xuống có thể đi xe miễn phí mọi lúc trên các chuyến Ride On (xe buýt) với Thẻ Youth Cruiser SmarTrip. Học sinh có thêm phương pháp di chuyển này nhờ sự hợp tác với Hội đồng Quận Montgomery và Sở Giao thông Vận tải Quận Montgomery.
Để giúp MCPS hiểu rõ hơn về tác động điều này sẽ gây ra cho các học sinh của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu quý vị cho ý kiến. Xin quý vị hoàn tất bản khảo sát ngắn này về cách các dịch vụ Ride On miễn phí có thể ảnh hưởng đến quyết định di chuyển của quý vị trong năm học 2019-2020.
Vào trang web này để biết thêm chi tiết về việc nhận Thẻ Youth Cruiser SmarTrip miễn phí.