Hội Từ Thiện Ghi Danh Bây Giờ xin Phòng Máy Điện Toán do Montgomery County Students Information Technology Foundation cho gồm có sáu máy điện toán đã được tân trang lại với hệ thống điều hành, màn hình LCD dẹp, bàn đánh máy, con chuột và máy in


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Montgomery

Đêm Xem Trước Được Tổ Chức để Giải Thích Các Chương Trình Chọn Lựa Trung Học Cấp III
Hội Từ Thiện: Ghi Danh Bây Giờ cho Phòng Máy Điện Toán Tân Trang cho Học Sinh
Montgomery County Students Information Technology Foundation, Inc. (ITF) sẽ tặng một phòng máy điện toán cho một tổ chức từ thiện (501)(c)(3) tại quận Montgomery. Phòng máy sẽ gồm có sáu máy điện toán đã được tân trang lại với hệ thống điều hành, màn hình LCD dẹp, bàn đánh máy, con chuột và máy in.
Đơn đăng ký có trên HYPERLINK “https://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/foundations/information-technology/news/index.aspx?id=648255” trang mạng ITF.
Các nhóm quan tâm cũng có thể liên hệ với HYPERLINK
“mailto:Kelly_R_Johnson@mcpsmd.org” Kelly Johnson qua email hoặc điện thoại theo số 240-740-2051 với bất kỳ câu hỏi hoặc cho một ứng dụng. Đơn đăng ký đã hoàn thành phải được nhận vào ngày thứ Sáu 4 tháng 10. Buổi lễ tặng quà sẽ vào ngày Thứ Năm 21 tháng 11 tại Clarksburg High School.
HYPERLINK “https://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2019/09/2019-Computer-Gifting-Application_final.pdf” Đăng Ký Tặng Máy Điện Toán 2019


https://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/foundations/information-technology/news/index.aspx?id=648255