Các Đại Học tại Shady Grove Tổ Chức Triển Lãm Đại Học vào Ngày 2 Tháng 11 Năm 2019


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Montgomery
Các Đại Học tại Shady Grove Tổ Chức Triển Lãm Đại Học vào Ngày 2 Tháng 11
Các Đại Học tại Shady Grove (USG) mời các sinh viên tương lai tìm hiểu thêm về khuôn viên USG và rất nhiều chương trình cấp bằng đại học bốn năm được cung cấp bởi các đại
học cộng tác tại Triển lãm Đại học sắp tới vào ngày thứ Bảy 2 tháng 11, từ 9 giờ sáng đến
• trưa. Chương trình này có lợi cho những sinh viên muốn tìm hiểu thêm về quy trình chuyển sang USG và hoàn thành bằng cử nhân.
USG là một trung tâm giáo dục đại học địa phương của Hệ thống Đại học Maryland mà cung cấp khoảng 80 chương trình văn bằng cử nhân và các chương trình tiến sĩ từ chín trường đại học khác nhau, tất cả tại một khuôn viên thuận tiện ở Quận Montgomery. USG cung cấp các khóa học cao cấp, năm thứ ba và năm thứ tư cho bằng cử nhân, phục vụ sinh viên đã hoàn thành hai năm đầu đại học tại Montgomery College hoặc một đại học khác.
Những người tham dự Đại học Expo mùa thu sẽ có thể tham viếng khuôn viên trường,
bao gồm cả cơ sở giáo dục USG Sinh Học Y Khoa và Kỹ Sư (BSE) mới. Họ cũng sẽ
có thể gặp các đại diện của chương trình để tìm hiểu về các điều kiện nhập học cho từng
chương trình bằng cấp, khả năng chuyển tín chỉ từ Montgomery College và các đại học
khác, theo dõi nghề nghiệp, học bổng và hỗ trợ tài chính, v.v.
Sinh viên tương lai cũng sẽ tìm hiểu về lập trình mới sẽ có vào mùa thu này tại USG, với sự khai trương của BSE. BSE là một tòa nhà rộng 220,000 thước vuông, sẽ có phòng thí nghiệm giảng dạy được trang bị đầy đủ, nơi học tập hợp tác, và các cơ sở đào tạo lâm sàng, bao gồm một phòng khám nha khoa cộng đồng hiện đại với 20 ghế khám và bốn phòng phẫu thuật.
Để biết thêm thông tin về USG và Triển lãm Đại học vào Ngày 2 tháng 11, yêu cầu xem trang mạng này.