Hội đồng Quận Montgomery mời các học sinh đến tòa thị chính thanh niên tại trường trung học Wheaton vào Ngày 13 Tháng 11 Năm 2019


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Montgomery
Học Sinh Được Mời đến Tòa Thị Chính Thanh Niên vào Ngày 13 Tháng 11
Hội đồng Quận Montgomery mời các học sinh đến tòa thị chính thanh niên vào Ngày 13 tháng 11 tại trường trung học Wheaton để tìm hiểu thêm về các vấn đề ảnh hưởng đến các em.
Cuộc họp, sẽ được tổ chức tại thính đường, sẽ diễn ra từ 7 đến 8:30 tối. Cửa sẽ mở lúc 6 giờ chiều cho một buổi tiếp tân trước cuộc họp với pizza, trong khi các ủy viên hội đồng cũng sẽ chào đón các học sinh và các gia đình.
Tòa thị chính thanh niên và buổi tiếp tân trước cuộc họp cung cấp cho các học sinh cơ hội gặp gỡ các đại diện địa phương và đặt câu hỏi và nhận thông tin về các vấn đề quan trọng đối với các em. Tại buổi tiếp tân trước cuộc họp, các Ủy viên Hội đồng sẽ chào đón các học sinh và các gia đình.
Học sinh được khuyến khích phát biểu quan điểm của mình về bất kỳ khía cạnh nào về giáo dục, các chương trình mà ảnh hưởng đến học sinh hoặc các vấn đề chính sách công cộng mà ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của các em. Các em cũng được khuyến khích đặt câu hỏi. Học sinh có thể đạt các giờ dịch vụ học vấn khi tham gia buổi họp này.
Cuộc họp sẽ được truyền hình trực tiếp trên County Cable Montgomery (Cable CCM 996 của Comcast, cable 1056 của RCN và Cable 30 của Verizon). Buổi họp cũng sẽ được phát trực tiếp trên Facebook Live và YouTube (FB.com/CountyCableMoco và YouTube.com/CountyCableMoCo). Học sinh có thể tham gia thông qua phương tiện truyền thông xã hội bằng cách sử dụng #MoCoYouth.
Để biết thêm chi tiết, xin gọi 240-777-7931.