Tờ Mách Bảo cho các Phụ Huynh: Để Nắm Giữ Quyền Hành, Làm Chủ Tình Hình


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Fairfax

Tờ Mách Bảo cho các Phụ Huynh: Để Nắm Giữ Quyền Hành, Làm Chủ Tình HìnhCác trẻ con rất giỏi để thúc đẩy các phụ huynh vào chân tường nhưng phản ứng với sự tức giận không giúp ích được gì.
Mục tiểu trong việc kỷ luật con em là để cho em thay thế hành vi bất xứng với hành vi quý vị muốn thấy. Quý vị muốn em bắt đầu làm bài ở nhà, hay dọn phòng của các em hay ngưng đá banh trong nhà.
Nhưng khi quý vị không kiềm chế được cảm xúc của mình trong khi kỷ luật, quý vị tạo dễ dàng hơn cho em phớt lờ quý vị. Những từ quý vị sử dụng, và giọng nói của quý vị tạo ra tất cả mọi khác biệt. Khi quý vị có thể giữ điềm tỉnh và tự chủ được chính hành vi của mình, quý vị ứng phó với con em từ một vị trí thế mạnh.
Do đó, khi hành vi của con em làm cho bực bội , hãy làm theo những bước nầy:
Thở một hơi thật dài và giải quyết hành vi quý vi muốn em thay đổi. Hãy giải thích cho con em những gì quý vị muốn em làm thay vào đó.
Nhắc nhở con em những hậu quả về không thay đổi hành vi của các em.
Cho con em một lựa chọn: Em có thể thực hiện thay đổi—hay chấp nhận những hậu quả.
Bằng cách làm theo những bước nầy, quý vị nắm giữ quyền hành. Và quý vị sẽ làm chủ tình hình.
Bản Quyền 2019, the Parent Institute.https://www.fcps.edu/blog/choosing-media-wisely