Đám Đông Lớn Tham Dự Buổi Họp Đen và Nâu Đầu Tiên do NAACP Parents’ Council and Identity, Inc. Tổ Chức


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận MontgomeryĐám Đông Lớn Tham Dự Buổi Họp Đen và Nâu Đầu Tiên


NAACP Parents’ Council and Identity, Inc. đã tổ chức Buổi Họp Đen và Nâu về Công bằng và Xuất sắc Giáo dục vào Ngày 15 tháng 10 tại Trường Trung học Gaithersburg. Buổi họp đã tập hợp các nhóm trách nhiệm về giáo dục của Quận Montgomery, các đối tác vận động ủng hộ Black and Brown Educational Equity Coalition, và các nhà lãnh đạo cộng đồng khác để thảo luận và tìm hiểu các giải pháp hầu tạo những kết quả giáo dục tốt hơn cho các học sinh da Đen và Nâu. Chú ý Buổi Họp Đen và Nâu.