Phóng sự Facebook LIVE streaming, YouTube Video Clips và Hình ảnh Hội Cao Niên Việt Mỹ Maryland Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Facebook LIVE Streaming https://www.facebook.com/178472516053291/videos/295261604493105/ Photo Album Hình ảnh Hội Cao Niên Việt Mỹ Maryland Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 https://www.facebook.com/pg/hoathinhdoncom-178472516053291/photos/?tab=album&album_id=401684423732098 Youtube Phần Khai mạc Buổi...

Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Buổi Chợ Tết và Văn Nghệ Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 của Hội Người Mỹ Gốc Việt Maryland

Facebook LIVE Streaming Practice https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218640894603012/ Lion Dance from Lien Doan Hung Vuong https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218641169889894/ https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218641238931620/ Martial Art from Vo Vi Nam https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218641329373881/ Group Singing https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218641618981121/ Singing...