McLean Bible Church thông báo sẽ không có phát thực phẩm tại Hội Cao Niên Hoa Thịnh Đốn vào Thứ Bảy ngày 30 tháng 1 Năm 2021


Theo nguồn tin trên trang mạngThông báo về việc phát thực phẩm của McLean Bible Church…
Thưa Quý Đồng hương vùng Falls Church,
McLean Bible Church vừa thông báo cho biết, thứ Bảy này 30/01/2021,
sẽ không có phát thực phẩm tại Hội Cao Niên Hoa Thịnh Đốn.
McLean Bible Church, sẽ tiếp tục phát thực phẩm vào ngày Thứ Bảy trong tháng 2, 2021,
nhưng chưa chắc chắn ngày.
Xin đồng hương vui lòng chờ đợi, McLean Bible Church sẽ thông báo đến quý đồng hương
trong những ngày sắp tới.
Chân thành cám ơn.
Trân trọng..
BMH ///
Washington, D.C