Chương trình Lễ Giao Thừa và Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 tại Chùa Từ Ân trong thành phố Silver Spring ở tiểu bang Maryland


Theo nguồn tin trên trang mạng của Chùa Từ Ân – Silver, MD

Chương trình Lễ Giao Thừa và Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 tại Chùa Từ Ân trong thành phố Silver Spring ở tiểu bang Maryland
Chương trình Lễ Giao Thừa – Lunar New Year’s Eve

+ Thứ Bảy ngày 21 tháng Giêng (Ba Mươi Tết): Lễ Giao
Thừa Quý Mão lúc 11:30 giờ tối.

Sư Cô: Nguyên Thuần
Sư Cô: Nguyên Chung
2419 Briggs Chaney Rd.
Silver Spring, MD 20905
Phone: (301) 388-0868
Email: tuantempleusa@gmail.com
Website: chuatuanmaryland.com


https://www.chuatuanmaryland.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *