Chương trình Lễ Giao Thừa và Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 tại Chùa Vạn Hạnh trong thành phố Centreville ở tiểu bang Virginia


Theo nguồn tin trên trang mạng của Chùa Vạn Hạnh – Centreville, VA

Chương trình Lễ Giao Thừa và Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 tại Chùa Vạn Hạnh trong thành phố Centreville ở tiểu bang Virginia
Chương trình Lễ Giao Thừa – Lunar New Year’s Eve

+ Thứ Bảy ngày 21 tháng Giêng (Ba Mươi Tết): Lễ Giao
Thừa Quý Mão lúc 11 giờ tối.

Cách Liên Lạc Với Chùa

Contact by Phone – Điện Thoại
(703) 968-8460
Gọi cho chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi!

Address – Địa Chỉ
7605 Bull Run Drive, Centreville, VA 20121
Bên cạnh Bull Run Park

Email – Thư Điện Tử
sakyatritue@vanhanhcenter.com
Email cho chúng tôi Góp Ý Kiến của bạn!


https://www.vanhanhmeditationcenter.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *