Chương trình Lễ Giao Thừa và Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 tại Chùa Xá Lợi trong thành phố Frederick ở tiểu bang Maryland


Theo nguồn tin trên trang mạng của Chùa Từ Ân – Silver, MD

Chương trình Lễ Giao Thừa và Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 tại Chùa Xá Lợi – trong thành phố Frederick ở tiểu bang Maryland
Chương trình Lễ Giao Thừa – Lunar New Year’s Eve

+ Thứ Bảy ngày 21 tháng Giêng (Ba Mươi Tết): Lễ Giao
Thừa Quý Mão lúc 6 giờ tối đến 12 giờ đêm

Master Bao Thanh 301-972-0195
Facebook: ChuaXaLoi
tsbaothanh@yahoo.com

Su Co Bao Co 240-551-1923
Facebook: xaloi
sucobaoco@yahoo.com

Xa Loi Temple Meditation Center
6310 Manor Woods Rd.
​Frederick, MD 21703


https://www.xaloitemple.com/events.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *