Xuân hội chợ ẩm thực chay Quý Mão 2023 tại Chùa Hoa Nghiêm trong thành phố Fort Belvoir ở tiểu bang Virginia


Theo nguồn tin trên trang mạng của Chùa Hoa Nghiêm – Fort Belvoir, VA

Xuân hội chợ ẩm thực chay Quý Mão 2023 tại Chùa Hoa Nghiêm trong thành phố Fort Belvoir ở tiểu bang Virginia
Xuân hội chợ ẩm thực chay- 2023 Tet Festival

Mời Quý Phật tử và Quý Đồng hương tới tham dự vui Xuân hội chợ ẩm thực chay tại chùa Hoa Nghiêm vào lúc 10:00 am Chủ Nhật ngày 15 /1 /2023 🙏🙏🎊

+ Chủ Nhật ngày 15 tháng Giêng (Ba Mươi Tết): Lễ Giao
Thừa Quý Mão lúc 10 giờ sáng.

Cách Liên Lạc Với Chùa
Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc:

Thầy Trụ Trì Thích Kiến Khai eMail: thichkienkhai@hoanghiem.org

Phone: (703)781-4306

Địa chỉ :
9111 Backlick Road
Fort Belvoir, Virginia 22060


https://chua.hoanghiem.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *