Chương trình Lễ Giao Thừa và Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 tại Chùa Niết Bàn trong thành phố Manassas ở tiểu bang Virginia


Theo nguồn tin trên trang mạng của Chùa Niết Bàn – Manassas, VA

Chương trình Lễ Giao Thừa và Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 tại Chùa Niết Bàn trong thành phố Manassas ở tiểu bang Virginia
Chương Trình Xuân Quý Mão 2023
Tại Chùa Niết Bàn
Xin quý Phật tử đồng hương xa gần!
Nhấn vào chương trình Xuân dưới đây để xem chi tiết!

Chương trình Lễ Giao Thừa – Lunar New Year’s Eve

+ Thứ Bảy ngày 21 tháng Giêng (Ba Mươi Tết): Lễ Giao
Thừa Quý Mão lúc 10 giờ 30 tối.

Cách Liên Lạc Với Chùa
Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc:

Phone: (703) 791-5323

Địa chỉ :
Nirvana Meditation Center
8105 Willard Lane, Manassas, VA 20112


https://nietbantemple.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *