Mừng Xuân 2023 tại Hội Thánh Baptist Hy Vọng trong thành phố Annandale ở tiểu bang Virginia


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hội Thánh Baptist Hy Vọng

Mừng Xuân 2023 tại Hội Thánh Baptist Hy Vọng ở thành phố Annandale trong tiểu bang Virginia

Kính mời Quý Đồng Hương, Gia Đình và Bạn Hữu đến Thờ Phượng Chúa Xuân trong dịp đầu năm và Mừng Xuân 2023 với Hội Thánh chúng tôi . Trân trọng Kính Mời .
WHAT: Celebrating Spring/Tet 2023
WHEN: Sunday, January 22, 2023 at 3 PM
WHERE: VIETNAMESE HOPE BAPTIST CHURCH 8726 Braddock Road Annandale, VA 22003. TĐ Phan Đình Chí Trung (571)527-7148; Chấp Sự: Chung Quốc Thái (571)439-9041.


http://www.hyvong.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *