Hội Sinh Viên Việt Nam Trường Đại học George Mason trình diễn văn hoá năm 2023


Theo nguồn tin trên trang mạng của hoathinhdon.com

Múa Lân – Lion Dance

Chào Mừng – Greeting

Welcome Remarks & Presidential Address

Show Introduction

Ao Dai Fashion Show

Múa nón – Conical Hat Traditional Dance

Thời Trang Tân Thời – Modern FashionHội Sinh Viên Việt Nam Trường Đại học George Mason trình diễn văn hoá
năm 2023
Traditional Fashion

Modern Fashinon

Ao Dai
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *