Đại lễ Kỷ niệm 84 năm khai sáng Phật Giáo Hòa Hảo


Theo nguồn tin trên trang mạng của Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Washington, D.C
THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI LỄ ĐẢN SANH LẦN THỨ 103 của Đức Huỳnh Giáo Chủ do BTS PGHH Washington, D.C tổ chức.


https://diendanpghh.com/p118a919/thiep-moi-tham-du-dai-le-18-5-do-bts-tuhn-to-chuc-tai-washington-d-c-ngay-02-7-2023-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *