Chương trình Tết Trung Thu 2023 tại Chùa Niết Bàn trong thành phố Manassas ở tiểu bang Virginia


Theo nguồn tin trên trang mạng của Chùa Niết Bàn – Manassas, VA

Chương trình Tết Trung Thu 2023 tại Chùa Niết Bàn trong thành phố Manassas ở tiểu bang Virginia
Mời quý đồng hương, Phật tử đưa con em đến tham dự.
Sẽ có thực phẩm dùng chiều đo anh Bổn Trung Kiên nấu cúng dường đại chúng.
Kính
Tại Chùa Niết Bàn
Xin quý Phật tử đồng hương xa gần!
Nhấn vào chương trình Xuân dưới đây để xem chi tiết!

Cách Liên Lạc Với Chùa
Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc:

Phone: (703) 791-5323

Địa chỉ :
Nirvana Meditation Center
8105 Willard Lane, Manassas, VA 20112


https://nietbantemple.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *